Dni Jakości Kształcenia

 

15 maja 2019 w Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko” zainaugurowano drugą część Dni Jakości Kształcenia w Politechnice Śląskiej, gdzie mottem przewodnim był „Rozwój uczelni XXI wieku a współczesne wyzwania jakości kształcenia”.
Obecnych powitała dr hab. Beata Pituła, prof. PŚ. Dyrektor Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych, a uroczystego otwarcia „II Dnia Jakości Kształcenia” dokonał Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. inż. Tomasz Trawiński, prof. PŚ.

Część plenarną spotkania zainicjowało wystąpienie Prof. Tadeusza Wawaka z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, zatytułowane „Oddziaływanie jakości zarządzania na jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym, w warunkach wdrażania reformy szkolnictwa wyższego”. To wnikliwe spojrzenie na współczesną perspektywę świadomego podejścia do procesu jakości kształcenia, Pan Profesor zobrazował interesującymi danymi oraz analizą wybranych przypadków.
W następnej kolejności głos zabrał Prof. Jakub Brdulak, Członek Zarządu Fundacji na rzecz Jakości Kształcenia (FJK) przy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Wystąpienie Pana Profesora pozwoliło dostrzec szereg czynników wpływających na ocenę jakości kształcenia współczesnych uczelni, jak również wspierającą rolę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
Z kolei, „Jakość formalna - malowanie trawy sektorowego pastwiska?”, to wystąpienie Mecenasa Marcina Chałupki, Radcy Prawnego i eksperta w zakresie Prawa o Szkolnictwie Wyższym. To specyficzne spojrzenie eksperta na jakość kształcenia, pozwoliło zobrazować rzeczywiste uwarunkowania decyzyjne, dotyczące oceny formalnej uczelni przez Polską Komisję Akredytacyjną zgodnie z obowiązującym prawem.

Dziękując zaproszonym Gościom i prelegentom seminarium, dr hab. Beata Pituła, prof. PŚ., podsumowała główne wątki rozważań, zachęcając tym samym do podjęcia namysłu nad nowymi działaniami na rzecz podnoszenia jakości kształcenia, które staną się tematem przyszłorocznych Dni Jakości Kształcenia w Politechnice Śląskiej.

Po zakończeniu części plenarnej i krótkiej przerwie, odbyła się debata, której moderatorem był Prof. Przemysław Gębal, Zastępca Dyrektora ds. Studenckich i Kształcenia w Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych.
Zaproszenie do debaty na temat jakości kształcenia przyjęli:

  • Prof. Tomasz Trawiński, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia Politechniki Śląskiej;
  • Prof. Andrzej Misiołek, Senator Rzeczypospolitej Polskiej;
  • Prof. Robert Ulewicz z Politechniki Częstochowskiej, Pełnomocnik Rektora ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia;
  • Prof. Jacek Kucharski z Politechniki Łódzkiej, Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia;
  • Mgr Aneta Siwczyk, Prodziekan Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.

Uczestnicy debaty mieli możność podzielenia się własnymi refleksjami odnośnie systemów i modeli zapewnienia jakości kształcenia realizowanych w uczelniach, a także stosowanymi praktykami w zakresie osiągania i zapewniania najwyższej jakości kształcenia.

Dodatkową atrakcją Drugiego Dnia Jakości Kształcenia były warsztaty.

Tematem wiodącym pierwszego z nich , dedykowanego nauczycielom akademickim Politechniki Śląskiej, była „Ewaluacja efektów kształcenia w szkolnictwie wyższym”. Warsztat został przeprowadzony przez dr Anna Waligóra i mgr Jolanta Konieczny z Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej.

Drugi z warsztatów, przygotowano dla studentów Politechniki Śląskiej, a jego tematem była „Ankietyzacja jako wyraz partycypacji studentów w procesie oceny jakości kształcenia”, zostały przeprowadzone przez dr Annę Suchon i mgr Monikę Morgałę z Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej.

Całe to wydarzenie może (jedynie w części) odzwierciedlić fotorelacja.

Serdecznie zapraszamy Wszystkich za rok.

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Dni Jakości Kształcenia 2019