dr Ida Skubis

 
 
Zakład Lingwistyki Stosowanej
E-mail: Ida.Skubis@polsl.pl
Telefon: +48 32 400 39 59
Pokój nr: 119

 

Biogram

Ida Skubis – adiunkt, nauczyciel akademicki w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych.

Doktor Nauk Humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie.

Magister filologii w specjalności filologia germańska na Uniwersytecie Śląskim (2013)

Magister filologii w specjalności języki stosowane: język francuski i język angielski na Uniwersytecie Śląskim (2013)

Tytuł licencjata:

Filologia angielska (2011)
Filologia germańska (2011)
Filologia romańska (2011)

W latach 2017-2019 pracowała dla międzynarodowych zagranicznych firm na Wyspach Kanaryjskich, w Grecji, na Cyprze, a także w Austrii.

Odbyła trzy stypendia badawcze: dwa stypendia na Uniwersytecie Stendhal w Grenoble we Francji oraz stypendium na Uniwersytecie Ostrawskim w Ostrawie w Czechach.

Członek projektów NCBR z językoznawstwa komputerowego i sztucznej inteligencji.

Wzięła udział w kilkudziesięciu międzynarodowych konferencjach naukowych w Polsce i za granicą. Otrzymała kilka stypendiów, w tym stypendium doktoranckie dla uczestników stacjonarnych studiów trzeciego stopnia za osiągnięcia naukowe przyznawane tylko jednemu doktorantowi danego Wydziału ze wszystkich lat studiów doktoranckich.

Zainteresowania badawcze:

AI, NLP, MT, IE: NER, chatbot, relacje człowiek-komputer, etyka sztucznej inteligencji, technologie kognitywne, tłumaczenia specjalistyczne, pluricentryzm, tłumaczenia prawne
i prawnicze, językoznawstwo korpusowe, językoznawstwo komputerowe.

Prowadzone przedmioty:

PNJN – gramatyka praktyczna; PNJA – gramatyka praktyczna; gramatyka opisowa – wykład; gramatyka opisowa – ćwiczenia, PNJA – konwersacje, gramatyka opisowa z elementami języka kontrastywnego, język specjalistyczny, tłumaczenia pisemne tekstów specjalistycznych

Wybrane publikacje:

 • Book: Skubis, I., (2020), Pluricentryzm języka niemieckiego w języku prawa karnego Niemiec, Austrii i Szwajcarii, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.

 • Skubis, I., (2020), Skrypty nauk ścisłych w kontekście badań nad metajęzykiem, [in:] Półrocznik Językoznawczy Tertium. Tertium Linguistic Journal 5 (2), 221-242.

 • Skubis, I., (2017), English and German as pluricentric languages, in: Continuity and change. And what next?, Katowice, Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy, p. 94-110.

 • Skubis, I., (2016), Book review, Kubacki, A. D., Wybór dokumentów austriackich dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych. / Auswahl österreichischer Dokumente für Kandidaten zum beeideten Übersetzer/Dolmetscher, in: Comparative Legilinguistics. International Journal for Legal Communication, vol. 24/2015. Poznań, p. 143-147.

 • Skubis, I., (2016), Analyse du texte scientifique – les metatextemes, in: Episteme czasopismo naukowo-kulturalne, Kraków, nr 31, p. 83-96.

 • Skubis, I., (2016), From monocentric to pluricentric language – variations of the German language, in: Modern language and culture. Where do we go..., Katowice, p. 56-73.

 • Skubis, I., (2016), Austrian Variation of German language, in: Episteme czasopismo naukowo-kulturalne, Kraków, p. 149-160.

 • Skubis, I., (2016), Codificiation of German varieties in dictionaries, in: The 12th International conference on European Conference on Languages, Literature and Linguistics, Vienna: «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, p. 26-32.

 • Skubis, I., (2016), Pluricentryzm języka niemieckiego w nauczaniu języka ogólnego i specjalistycznego, in: Episteme czasopismo naukowo-kulturalne, Kraków, nr 31, p. 97-104.

 • Skubis, I., (2016), Book review, Renata Czaplikowska, Artur Dariusz Kubacki, Methodik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache. Lehr- und Übungsbuch für künftige DaF-Lehrende. In: Słupskie Prace Filologiczne, p. 309-312.

 • Skubis, I., (2016), Book review, Tanja Wissik, Terminologische Variation in der Rechts- und Verwaltungssprache. Deutschland – Österreich – Schweiz., in: Comparative Legilinguistics. International Journal for Legal Communication, v. 27, p. 85-89.

 • Skubis, I., (2015), Scientext and scientific discourse analysis, in: Episteme czasopismo naukowo-kulturalne, Kraków, nr 23, v. I, p.157-169.

 • Skubis, I., (2015), The impact of German and French on English Language, in: Continuity and change. To be continued.., Katowice, p. 25-40.

 • Skubis, I., (2015), Austriacka odmiana języka niemieckiego, in: Episteme czasopismo naukowo-kulturalne, Kraków, nr 27, v. II, p. 151-160.

 • Skubis, I., (2015), Judicial translation – problems with translating judicial decisions in German, in: Language for Specific Purposes Perspectives, p.139-150.

 • Skubis, I., (2015), Probleme des Dolmetschens und Übersetzens der Rechtssprache, in: Episteme czasopismo naukowo-kulturalne, Kraków, nr 28,  p. 19-28.

 • Skubis, I., (2015), Variétés de la langue allemande, in: Episteme czasopismo naukowo-kulturalne, Kraków, nr 28,  p. 29-40.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Ida Skubis