Przemysław E. Gębal

 
 
Zakład Lingwistyki Stosowanej
E-mail: Przemyslaw.Gebal@polsl.pl
 
Pokój nr: 111

Lingwista, glottopedagog, glottodydaktyk

2005: doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Jagielloński
2014: doktor habilitowany nauk humanistycznych, Uniwersytet Jagielloński
2016: profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego
2017: profesor nadzwyczajny/uczelni Politechniki Śląskiej

Absolwent filologii germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, dodatkowo studiował filologię włoską i francuską na Freie Universität w Berlinie i Université Paris 3 (La Sorbonne Nouvelle). Absolwent studiów podyplomowych z zakresu psychologii pozytywnej. Trener, mentor i akredytowany tutor akademicki. Promotor doktoratów z zakresu glottodydaktyki.

Autor i współautor podręczników i materiałów do nauki języków obcych oraz szkolnych programów nauczania.

Zainteresowania badacze:

- pedagogika językowa
- glottodydaktyka ogólna i porównawcza
- pedeutologia (kształcenie nauczycieli języków obcych)
- nauczanie międzykulturowe i kulturowe uwarunkowania kształcenia językowego
- dydaktyka języków dla potrzeb zawodowych
- nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego w tle procesów migracji

Prowadzone przedmioty:

Seminarium dyplomowe
Dydaktyka języków obcych
Psychologia komunikacji

Wybrane publikacje (monografie):

  • Dydaktyka kultury polskiej w kształceniu językowym cudzoziemców. Podejście porównawcze, Universitas, Kraków 2010, ss. 232.
  • Modele kształcenia nauczycieli języków obcych w Polsce i w Niemczech. W stronę glottodydaktyki porównawczej, Księgarnia Akademicka, Kraków 2013, ss. 360.
  • Krakowska szkoła glottodydaktyki porównawczej na tle rozwoju glottodydaktyki ogólnej i polonistycznej, Księgarnia Akademicka, Kraków 2014, ss. 168.
  • Podstawy dydaktyki języka polskiego jako drugiego. Podejście integracyjno-inkluzyjne, Księgarnia Akademicka, Kraków 2018, ss. 298.
  • Dydaktyka języków obcych. Wprowadzenie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019, ss. 508.

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Przemysław E. Gębal