Dr Sławomira Kołsut

 
 
Zakład Lingwistyki Stosowanej
E-mail: slawomira.kolsut@polsl.pl
 
Pokój nr: 119

 

Absolwentka Instytutu Germanistyki na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka podręczników do nauki języka niemieckiego specjalistycznego oraz współautorka publikacji z zakresu języka ogólnego: Jest współautorką części projektowej najnowszych podręczników do nauki języka niemieckiego wykorzystujących podejście zadaniowe „Super!”. Uczestnik międzynarodowego projektu „JASNE. Alles-klar”, w ramach którego powstała publikacja ze szczegółowymi profilami potrzeb komunikacyjnych dla wybranych zawodów oraz interaktywne multimedialne materiały dydaktyczne do nauki języków obcych (j. niemiecki, polski, czeski, słowacki). Obecnie uczestniczka projektu ENGaGE, mającego na celu wspieranie nauczania dzieci z dysleksją. Jako edukator prowadziła seminaria, warsztaty i prezentacje dla nauczycieli, organizowane przez wydawnictwo LektorKlett. Prowadziła zajęcia z glottodydaktyki oraz metodyki nauczania języka niemieckiego na Wydziale Lingwistyki Stosowanej. Zajmuje się dydaktyką konstruktywistyczną, zagadnieniem emocji i zaangażowania w procesie uczenia się i nauczania języka obcego oraz neurodydaktyki.

Zainteresowania badacze:

Podejście zadaniowe i projektowe do nauczania języków obcych, neurodydaktyka, dydaktyka konstruktywistyczna, emocje i zaangażowanie uczących się w uczeniu i nauczaniu języków obcych, badanie neurobiologiczne

Prowadzone przedmioty:

Trening kompetencji komunikacyjnych: język niemiecki - konwersacje, recepcja, Korespondencja handlowa, Komunikacja w biznesie z etykietą kulturową

Wybrane publikacje:

 1. Gębal P., Kołsut S., (2019), Zur Berufsorientierung des Fachsprachenunterrichts im mitteleuropäischen Kontext. Von den Arbeitsmarkterwartungen zu den berufsspezifischen Sprachkompetenzprofilen. [w:] Studia Neofilologiczne XV. Prace Naukowe Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. J. Długosza w Częstochowie.
 2. Kołsut S., Kalita M., Gębal P., (2018), „Neurobiologiczne uwarunkowania procesu glottodydaktycznego. W stronę językowych badań neurodydaktycznych” [w:] Neurologopedia Tom 2, Glottodydaktyka i logopedia z perspektywy neurobiologicznej, Publikacja finansowana przez Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie.
 3. Kołsut  S. (2018), Task-based Approach to Foreign Langague Education. A Neuropedagogical Perspective, [w:] New Trends in Foreign Langugage Teaching, Antonio Lopez, Raul Luiz Cecilia (Eds.), Cambridge Scholars Publishing.
 4. Kołsut  S. (2017), Task-based Approach to Foreign Langague Education. A Neuropedagogical Perspective, [w:] New Trends in Foreign Langugage Teaching, Antonio Lopez, Raul Luiz Cecilia (Eds.), Cambridge Scholars Publishing.
 5. Gębal P., Kołsut S. (2017), El enfoque por tareas en la teoria y practica de la ensenanza de las lenguas extranjeras en Polonia, [w:] Problemi empiricznych doslidzen i psichologii.
 6. Gębal P., Kołsut S. (2017), Zur Handlungsorientierung des Berufssprachenunterrichts in Mitteleuropa. Von den Bedarfsanalysen des Arbeitsmarktes zu den berufsspezifischen Sprachkometenzprofilen. [w:] Deutsch in Mittel-, Ost- und Suedeuropa. Geschichtliche Grundlagen und aktuelle Einbettung. , H. Philipp, A. Stroebel (Hrg.), Verlag Friedrich Pustet.
 7. Gębal P., Kołsut S. (2017), Der berufsorientierte DaF-Unterricht in Mitteleuropa. Erwartungen des Arbeitsmarktes – fachsprachliche Kompetenzprofile – multimediale Lehrmaterialien, [w:] Akten des XIII. Internationalen Germanistenkongresses Shanghai 2015 – Germanistik zwischen Tradition und Innovation, Jianhua Zhu, Jin Zhao and Michael Szurawitzki (Hrg.), Bedeutung und Vermittlung des Deutschen für die Fach- und Berufskommunikation weltweit – betreut und bearbeitet von Udo Ohm, Matthias Jung, Bettina Cochran und Yuan Li, Band 5.
 8. Gębal P., Kołsut S. (2017), The Task-Based Approach in Theory and Practice of Foreign Languages Teaching in Poland. [w:] Current Issues in Language Teaching. Developing and Innovating Approaches in the Language Classroom., R.Ruiz-Cecilia, A.Lopes (Eds.), Editorial Académica Española.
 9. Kołsut S., Kijoch A. (2016), Projektowanie zadaniowego nauczania języka polskiego jako obcego dla potrzeb zawodowych. Projekt JASNE-Alles klar!, [w] Fachsprachenunterricht – Lehren und Lernen am Beispiel des Polnischen als Fremdsprache , E. Bagłajewska-Miglus, Th. Vogel (Hg.) Shaker Verlag.
 10. Gębal P., Kołsut S. (2016), Nauczanie języka polskiego jako obcego dla potrzeb zawodowych. Profile kompetencji językowych w komunikacji specjalistycznej, [w:] O lepsze jutro studiów polonistycznych w świecie. Glottodydaktyka polonistyczna dziś, I. Janowska, P.Gębal (red.), Księgarnia Akademicka, Kraków

Podręczniki i materiały dydaktyczne

 1. Kołsut, Sławomira: Wirtschaftsgespräche –Rozmowy o gospodarce, Warszawa, Poltext, 1998, ss. 252.
 2. Kołsut, Sławomira: Politik und Recht auf Deutsch, Warszawa, Poltext, 2000, ss. 263.
 3. Kołsut, Sławomira / Gębal Przemysław: Zusammen in Europa – Podstawy komunikacji, Warszawa, Poltext, 2004, ss. 200.
 4. Gębal, Przemysław / Ganczar, Maciej / Kołsut, Sławomira: PONS – Repetytorium Leksykalne, Język Niemiecki, Poznań, Wydawnictwo LektorKlett, 2006, ss. 264.
 5. Schöne, Karin / Gębal, Przemysław / Kołsut, Sławomira: Berufsspezifische Sprachkompetenzprofile, Technische Universität Dresden, 2015, ss. 209.
 6. Chrapek, Luiza / Kołsut, Sławomira / Kotnowska, Jolanta: Wielka gramatyka niemiecka z ćwiczeniami, Wydawnictwo LektorKlett, 2015, Poznań, ss. 400.

Zainteresowania pozanaukowe:

TAI-CHI

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Sławomira Kołsut