5 marca 2020
Ważne ! Koronawirus !

KORONAWIRUS COVID-19 – zalecenia dla pacjentów

 

Numer Infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia o postępowaniu w sytuacji

PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM:

800 190 590

Jest ona czynna całą dobę we wszystkie dni tygodnia

 

Jeżeli w ostatnich 14 dni przebywali Państwo na terenie państw, w których potwierdzono zachorowania koronawirusa COVID-19

lub:

mieli Państwo kontakt z osobą zakażoną koronawirusem

i:

zaobserwowali u siebie objawy, takie jak:

TEMPERATURA POWYŻEJ 380, KASZEL, DUSZNOŚĆ, to należy w takiej sytuacji:

BEZZWŁOCZNIE powiadomić TELEFONICZNIE

Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gliwicach

tel.: (32) 338 05 00

lub zgłosić się BEZPOŚREDNIO do najbliższego oddziału CHORÓB ZAKAŹNYCH:

 

DZIECI:

KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. JANA PAWŁA II

ul. Prądnicka 80

31-202 Kraków

tel.: (12) 614 20 00

 

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. NMP

ul. PCK 7

42-200 Częstochowa

tel.: (34) 367 30 00

 

DOROŚLI:

SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHORZOWIE

ul. Zjednoczenia 10

41-500 Chorzów

tel.: (32) 34 63 615 (690)

 

SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 1

ul. Żeromskiego 7

41-902 Bytom

tel.: (32) 396 32 00

 

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY MEGREZ SP. Z O.O.

ul. Edukacji 102

43-100 Tychy

tel.: (32) 32 55 171, (32) 32 55 280

 

SZPITAL REJONOWY W RACIBORZU

ul. Gamowska 3

47-400 Racibórz

tel.: (32) 755 50 00

 

ZESPÓŁ ZAKŁADÓW ZDROWOTNYCH W CIESZYNIE

ul. Bielska 4

43-400 Cieszyn

tel.: (33) 854 92 00

Ogólne wskazówki postępowania w celu zabezpieczenia się przed koronawirusem COVID-19:

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi.

 

ZALECENIA

ü  Często myć ręce ywając mydła i wody, a jeżeli nie ma do nich dostępu, należy używać płynów na bazie alkoholu (min. 60%). Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeżeli znajduje się on na rękach.

ü  Stosować odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania: zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – następnie natychmiast należy wyrzucić zużytą chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce – jak wyżej opisano. Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Kichanie lub kasłanie w dłonie możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby.

ü  Zachować bezpieczną odległość – co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi osobami, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.

ü  Unikać dotykania oczu, nosa i ust – dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może przenieść wirusa z powierzchni na siebie.

ü  Nie zaleca się używania masek na twarz przez zdrowych ludzi w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się wirusa noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu oddechowego. Jednak stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno być połączone ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych, w tym higieną rąk i zasadami ochrony podczas kaszlu czy kichania (patrz wyżej) oraz unikaniem bliskiego kontaktu z innymi ludźmi (co najmniej 1 metr odległości). Światowa Organizacja Zdrowia doradza racjonalne stosowanie maseczek. Należy używać maseczek tylko wtedy, gdy występują objawy ze strony układu oddechowego (kaszel lub kichanie) i podejrzewa się infekcję koronawirusem COVID-19 przebiegającą łagodnymi objawami lub jeśli dana osoba opiekuje się osobą z podejrzeniem infekcji koronawirusem COVID-19. Sprzęt ochrony układu oddechowego powinien być oznakowany znakiem CE, który potwierdza, że został prawidłowo zaprojektowany i skonstruowany oraz wykonany z właściwych materiałów. Osoby z objawami infekcji powinny nosić maseczki osłaniające usta i nos!!!

UWAGA!!! W przypadku łagodnych objawów ze strony układu oddechowego (podobnego do tradycyjnej grypy) i braku podróży do rejonów występowania koronawirusa COVID-19, bądź braku kontaktu z osobami podejrzanymi o zakażenie, należy pamiętać o stosowaniu podstawowych zasad ochrony podczas kaszlu, kichania oraz higieny rąk i zaleca się – o ile to możliwe – pozostanie w domu do czasu powrotu do zdrowia. NIE ZALECA SIĘ przebywania w dużych skupiskach ludzi, a także niepotrzebnego zapisywania do lekarza („na wszelki wypadek”) – może to spowodować niepotrzebne zagrożenie infekcji. Prosimy nie ulegać panice, zachować spokój i zdrowy rozsądek!!!

W Przychodni nie ma możliwości potwierdzenia zakażenia koronawirusem COVID-19


Informacje Ministerstwa Zdrowia i NFZ

objawy i profilaktyka
informacje dodatkowe

Wiadomość utworzona: 5 marca 2020 08:46, autor: Bogdan Kubik
Ostatnia modyfikacja: 5 marca 2020 09:07, wykonana przez: Bogdan Kubik
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją