9 grudnia 2019
Nowy tom The New Educational Review

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością chciałbym poinformować, że ukazał się 57 tom kwartalnika pedagogicznego o światowym zasięgu The New Educational Review. Wśród współwydawców tego periodyku naukowego znajdują się: Politechnika Śląska, Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy oraz Uniwersytet Ostrawski w Ostrawie a czasopismo jest wydawane już od 2003 r. Kwartalnik jest publikowany zarówno w postaci elektronicznej, jak i w postaci drukowanej (hard copy) na zasadzie licencji wolnego dostępu Creative Commons (CC BY-NC), jednak z wymogiem poszanowania praw autorskich.

Czasopismo stało się znakomitą egzemplifikacją współpracy międzynarodowej naukowców z całego świata w zakresie pedagogiki, socjologii wychowania i psychologii kształcenia. Do redakcji mieszczącej się w Instytucie Badań nad Edukacją i Komunikacją każdego roku wpływa od 2500 do 3000 prac, spośród których do druku trafia jedynie około 3-4% prac, wybranych każdorazowo przez 2 recenzentów, pracujących w trybie blind review.
Kwartalnik jest indeksowany w następujących bazach czasopism pełnotekstowych: EBSCO databases, Education Research Complete, Education Source, ERICH PLUS, Google Scholar, Index Copernicus, Open Academic Journals Index, SCOPUS i Urlichsweb.
W latach 2008-2012 czasopismo było indeksowane na Thompson Reuters Master Journal List w Filadelfii, Web of Science oraz Social Sciences Citation Index, a w latach 2014-2018 na liście „A” MNiSW.

Nasze czasopismo stało się forum wymiany myśli pedagogicznej naukowców z całego świata i umożliwia polskim naukowców na prezentację wyników swoich badań społeczności ponad 40 najlepszych uniwersytetów na świecie, do których bibliotek jest systematycznie kierowane.

W imieniu międzynarodowej Rady Naukowej czasopisma zapraszam zainteresowanych naukowców do nadsyłania swych tekstów, spełniających wymogi naszego czasopisma: https://tner.polsl.pl – „For Authors”.

Łączę wyrazy szacunku,

Prof. dr. hab. Stanisław Juszczyk
Redaktor Naczelny The New Educational Review

 

Wiadomość utworzona: 9 grudnia 2019 09:23, autor: Paweł Wawrzała
Ostatnia modyfikacja: 9 grudnia 2019 09:39, wykonana przez: Paweł Wawrzała
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją