17 czerwca 2019
Forum Pracodawców 2019 relacja

Forum Pracodawców 2019
w Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych
Politechniki Śląskiej

W dniu 7 czerwca 2019 roku w Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej odbyła się czwarta edycja „Forum Pracodawców”. Gości, studentów oraz pracowników Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych powitała dr hab. Beata Pituła, prof. PŚ. Dyrektor Kolegium. Podkreśliła, że głównym celem tego przedsięwzięcia jest podnoszenie jakości kształcenia w kontekście łączenia sfery nauki z praktyką pedagogiczną. Istotny aspekt stanowią również oczekiwania pracodawców i ich wkład w budowanie współczesnego wizerunku przyszłego nauczyciela.
Moderatorem spotkania studentów z pracodawcami:

 • Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore w Katowicach
 • Niepubliczne Przedszkole i Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi „Wesołe Słoneczka” w Katowicach
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ziemięcicach
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dąbrowie Górniczej
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 w Gliwicach
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach
 • Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim
 • Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi Nr 21 w Gliwicach
 • Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym w Kamieńcu
 • Szkoła Podstawowa Nr 38 im. Wojska Polskiego w Chorzowie
 • Niepubliczne Anglojęzyczne Przedszkole Montessori „Bajtuś” w Rybniku

była mgr Maria Flanczewska-Wolny.

Goście zostali poproszeni o zaprezentowanie swoich placówek oraz wskazanie najważniejszych kompetencji nauczyciela z perspektywy potrzeb praktyki edukacyjnej, których posiadanie decyduje o potencjalnym zatrudnieniu.

Mgr Maria Flanczewska-Wolny podsumowując tę część spotkania zwróciła uwagę, że nakreślony wizerunek współczesnego nauczyciela, ale też oczekiwania i wymagania pracodawców stanowić będą punkt odniesienia dla realizowanych w Kolegium programów kształcenia studentów.

W części plenarnej spotkania swoją placówkę zaprezentowała dr Aleksandra Pyrzyk-Kuta z Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore w Katowicach. Prezentacja pozwoliła na przybliżenie zakresu działalności instytucji i jej wielu znaczących osiągnięć. Kolejne wystąpienie zaznajomiło zebranych z działalnością Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Ziemięcic, którą przedstawiła zebranym Dyrektor mgr Sylwia Korfanty-Zdanowska.

W imieniu Gości wystąpiła Dyrektor mgr Marta Ir, która dziękując za zaproszenie podkreśliła ogromną rangę „Forum” dla obydwu stron, studentów i pracodawców. Dopełnieniem tego spotkania, były deklaracje pracodawców dotyczące zatrudnienia absolwentów Kolegium.

Dyrektor Kolegium zamykając spotkanie, podziękowała obecnym za udział w spotkaniu, zaznaczając, że Forum jest ważną płaszczyzną współpracy i miejscem zdobywania rzetelnych informacji o zawodzie i możliwościach zatrudnienia dla studentów, dlatego też jego idea będzie kontynuowana w kolejnych latach. Tym samym wyraziła nadzieję na kolejne spotkanie w jeszcze liczniejszym gronie za rok.

Zapraszamy do fotorelacji

Opracowanie:
dr Barbara Grzyb

 

 

Wiadomość utworzona: 16 czerwca 2019 17:29, autor: Paweł Wawrzała
Ostatnia modyfikacja: 17 czerwca 2019 12:35, wykonana przez: Paweł Wawrzała
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją