16 kwietnia 2020
Informacje dotyczące egzaminu kończącego lektorat z języka angielskiego w sesji letniej w roku akademickim 2019/2020

 1. Ocena z egzaminu kończącego lektorat będzie średnią następujących składowych:
  •  średniej ocen zaliczeniowych z 4 semestrów  
      lektoratu,
  • wyniku egzaminu ustnego, który będzie sprawdzał
     wszystkie efekty kształcenia.
 2. Egzamin ustny zostanie przeprowadzony z każdym studentem indywidualnie online za pomocą komunikatorów internetowych wskazanych przez prowadzącego/egzaminatora.

 3. Datę egzaminu ustala lektor z grupami/poszczególnymi studentami w terminach:
  •   I termin      - do dnia 10.06.2020
  •   II termin     - do dnia 05.07.2020
  •   III termin    - do dnia 20.09.2020
 4. Student jest zobowiązany do zapewnienia sobie warunków umożliwiających przeprowadzenie egzaminu ustnego (komputer z dostępem do Internetu, mikrofonem i kamerą).
 5. W przypadku wznowienia zajęć na uczelni egzamin w wyżej opisanej formie będzie mógł odbyć się w  siedzibie SJO.

Wiadomość utworzona: 16 kwietnia 2020 08:55, autor: Bogdan Kubik
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją