19 lutego 2019
Rozpoczynamy realizację Projektu Aurora!

W ramach Programu Erasmus+, Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej jako partner w projekcie, wspólnie z Fundacją Instytutu Twórczej Integracji oraz Zespołem Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu podejmuje wspólną inicjatywę, której istotę stanowić będzie tworzenie realnej przestrzeni dla autonomicznego życia osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Od lat wspieramy działania zmierzające do podnoszenia poziomu świadomości społecznej w obszarze włączania tej grupy osób do funkcjonowania w otwartym środowisku, kształcąc przyszłych nauczycieli i pedagogów specjalnych. Projekt Aurora w pełni wpisuje się zatem zarówno w naszą filozofię kształcenia, jak i nasze rozumienie znaczenia opiniotwórczej roli ośrodka akademickiego w przeciwdziałaniu zjawiskom społecznej marginalizacji.

Co w tej kwestii może zmienić Aurora?
Sami się przekonajcie!

Aurora, inaczej Jutrzenka, to przecież zwiastun nowego dnia, nowa, czysta karta do wypełnienia, od nas zależy co na niej zostanie zapisane!
Projekt tworzy jedynie pewne ramy czterech istotnych dla jakości życia każdego człowieka obszarów: samodzielnego mieszkania, funkcjonowania w rodzinie, pracy zawodowej i realnego uczestnictwa w strukturach społeczeństwa obywatelskiego, o sposobie i zakresie wypełnienia tych ram zdecydują wyłącznie podmioty zaangażowane w działania Projektu, przede wszystkim osoby z niepełnosprawnością intelektualną, ich doradcy i mentorzy, a także studenci Kolegium pełniący w Projekcie rolę swoistego „kręgu przyjaciół – wolontariuszy”.
Czy jest możliwe w pełni niezależne życie osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, a jeśli tak, to jak trzeba je do tego przygotować i wspierać w niełatwych przecież i wymagających szeregu kompetencji procesach?
Mamy nadzieję uzyskać odpowiedzi na te pytania na zakończenie naszych działań, w wyniku których planujemy wypracowanie konkretnego modelu usamodzielniania tej grupy osób opartego o stworzenie przy współudziale samorządu terytorialnego lokalnego systemu społecznego wsparcia i upowszechnionego finalnie poprzez organizowane debaty, spotkania eksperckie i konferencje, jak również wydanie publikacji metodycznej i naukowo-badawczej.
Jeśli zatem chcecie wziąć udział w wydarzeniu, które może stanowić zupełnie nowe otwarcie w postrzeganiu osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich potencjału i możliwości, jeśli chcecie budować własny warsztat pracy „dotykając żywej materii” przyszłych działań, jeśli chcecie w swoim zawodowym, ale i prywatnym życiu poczuć się „changemakerem”, mającym realny wpływ na kształtowanie otaczającego świata, zapraszamy do udziału w Projekcie!
Aurora także dla każdego z Was może stać się nowym otwarciem, czy zatem nie warto spróbować?

W związku z powyższym kilka technicznych informacji dla wszystkich zainteresowanych
Należy rozpocząć od:

  • Zgłoszenia swojego udziału do projektu formularz on-line do wypełnienia
  • Zgłoszenia będą przyjmowane do 01.03.2019.
  • Osobą do kontaktu w Projekcie z ramienia Kolegium jest dr Jerzy Wolny Jerzy.Wolny@polsl.pl
  • Więcej informacji o Projekcie uzyskacie na spotkaniu organizacyjnym, które odbędzie się w poniedziałek 04 marca o godzinie 11.00, w sali 121, (Kolegium).

Zapraszamy!

 

Wiadomość utworzona: 19 lutego 2019 10:43, autor: Paweł Wawrzała
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją