22 lutego 2019
Zaproszenie na konferencję: Badanie nad językiem i językami: dyscypliny i interdyscyplinarność

Zespół Badań Procesów Kształcenia Językowego w Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej, Instytut Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego
i Stowarzyszenie na rzecz Języka i Języków (Gesellschaft für Sprache und Sprachen, GeSuS) serdecznie zapraszają na 27. doroczną konferencję GeSuS:
Badania nad językiem i językami: dyscypliny i interdyscyplinarność
Warszawa, 30.05.2019 – 01.06.2019
Tegoroczna konferencja dotyczy dyscyplin związanych z badaniami nad językiem i językami oraz interdyscyplinarności sensu largo.
W dyskusjach na temat szeroko rozumianej interdyscyplinarności jako tendencji współczesnej nauki, widocznych jest wiele podejść do badań określanych jako interdyscyplinarne: od opracowywania wspólnych pojęć, zapożyczania pojęć wypracowywanych w innych dziedzinach nauki, poprzez równoległe realizowanie podobnych projektów badawczych, po przekształcanie różnych elementów teorii i metodologii określonych dyscyplin naukowych.
Refleksją przewodnią konferencji jest przede wszystkim pytanie o obecną praktykę w obrębie określonych dyscyplin, ale i interdyscyplinarność w praktyce. Celem dyskusji jest wskazanie potencjałów i ograniczeń w tym zakresie. Do debaty na ten temat zapraszamy przedstawicielki i przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych postrzegających postawę interdyscyplinarną, będącą często koniecznością, zarówno produktywnie jak i krytycznie. Co więcej, termin interdyscyplinarność niekoniecznie musi być rozumiany jako dialog pomiędzy różnymi dyscyplinami, ale może również dotyczyć twórczej wymiany i współpracy osób reprezentujących subdyscypliny nadrzędnych dziedzin nauki, takich jak językoznawstwo, pedagogika, psychologia czy socjologia. W kontekście zbliżającej się konferencji zarysowują się następujące aspekty tak naszkicowanego zagadnienia:
  • język jako „szczególny” przedmiot refleksji interdyscyplinarności w kontekście takich (sub)dyscyplin jak lingwistyka stosowana, dydaktyka języków obcych, (krytyczna) analiza dyskursu, translatoryka, językoznawstwo kognitywne, socjolingwistyka, semiotyka społeczna itp.
  • wartość dodana podejść interdyscyplinarnych i specjalizacji w zakresie badań nad językiem i językami
  • typowe i nietypowe zagadnienia interdyscyplinarności, takie jak edukacja, migracje, polityka, media, kultura, literatura
  • praktyka pracy interSUBdyscyplinarnej
  • praktyka pracy dziedzinowej i interdyscyplinarnej
  • teoretyczne i empiryczne możliwości poszerzenia obecnie praktykowanej dyscyplinarności i interdyscyplinarności
  • granice pracy dyscyplinarnej i interdyscyplinarnej
  • dialog między dyskursami naukowymi i pozanaukowymi
Rejestracja odbywa się drogą elektroniczną: RK.konferencje@polsl.pl. Propozycję referatów w języku angielskim, niemieckim, polskim lub ukraińskim (w formie abstraktu, ok. 300 słów) prosimy przesyłać do 31.03.2019 r. Prelegentki oraz prelegenci zostaną powiadomieni o akceptacji wystąpienia najpóźniej do 15.04.2019 r.
Dr hab. Przemysław E. Gębal, prof. PŚ
Dr Łukasz S. Kumięga
Dr Monika J. Nawracka

Wiadomość utworzona: 22 lutego 2019 09:20, autor: Bogdan Kubik
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją