3 listopada 2018
Gratulacje dla Pana dr Grzegorza Wlaźlaka

 

Niezmiernie miło nam donieść, że w dniu 25 października 2018, Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego postanowiła nadać panu Grzegorzowi Wlaźlakowi stopień doktora nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa na podstawie złożonej rozprawy doktorskiej pod tytułem: 

"Neoclassical Formations and Latinate Affixation in the 18th-Century English Word-Formation: A Corpus- And Dictionary-Based Analysis"

(Złożenia neoklasyczne i derywaty z afiksami łacińskimi w słowotwórstwie języka angielskiego osiemnastego wieku. Analiza korpusowo-słownikowa) napisanej pod kierownictwem naukowym pani dr hab. Bożeny Cetnarowskiej.
Publiczna obrona pracy doktorskiej odbyła się w dniu 15.10.2018.

Serdecznie gratulujemy!

 

dr Grzegorz Wlaźlak

 

 

Wiadomość utworzona: 3 listopada 2018 12:13, autor: Paweł Wawrzała
Ostatnia modyfikacja: 3 listopada 2018 12:14, wykonana przez: Paweł Wawrzała
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją