15 października 2018
Kurs z zakresu przygotowania pedagogicznego

 

Szanowni Państwo!

Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej zaprasza studentów trzeciego roku studiów I stopnia (licencjackich i inżynierskich) wszystkich kierunków, a także studentów studiów II stopnia Politechniki Śląskiej na kurs z zakresu przygotowania pedagogicznego.

Jego wyjątkowa formuła wychodzi naprzeciw pojawiającym się od dawna oczekiwaniom dotyczącym możliwości uzyskiwania uprawnień pedagogicznych równolegle z realizowanymi studiami kierunkowymi. Proponowany kurs odpowiada właśnie na te potrzeby!
Dwa z trzech objętych programem kursu semestrów zostały zaplanowane do realizacji w trakcie ostatniego roku studiów, po ich ukończeniu natomiast, pozostanie do zaliczenia jedynie trzeci semestr, przekształcony po uznaniu osiągniętych efektów kształcenia w pełnoprawne studia podyplomowe dając absolwentom przygotowanie pedagogiczne uprawniające do podjęcia pracy w charakterze nauczyciela przedmiotu zgodnego z ukończonymi studiami kierunkowymi.

Nabyte na studiach uprawnienia są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Program kursu obejmuje zarówno ogólną problematykę psychologiczno-pedagogicznych i dydaktycznych założeń organizowania procesów kształcenia, jak również metodyczne podstawy warsztatu pracy współczesnego nauczyciela dostosowane do specyfiki ukończonego kierunku studiów.
Łączny czas trwania kursu: 3 semestry (2 semestry w formule kursu, 1 semestr w formule studiów podyplomowych).
Koszt każdego semestru: 1000 zł

Kontakt w sprawie rekrutacji:

mgr Barbara Browarek

Barbara.Browarek@polsl.pl

tel. 32 400 39 41

dr Jerzy Wolny

Jerzy.Wolny@polsl.pl

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

 

Wiadomość utworzona: 15 października 2018 09:56, autor: Paweł Wawrzała
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją