23 lipca 2018
Kolejna edycja konkursu o nagrodę Grupy Fiat Chrysler Automobiles

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami konkursu o nagrodę  Grupy Fiat Chrysler Automobiles, promującym prace tematycznie związane z działalnością produkcyjną i rozwojową prowadzoną przez firmy Grupy FCA działające w Polsce.
Do konkursu mogą być zgłaszane prace inżynierskie, magisterskie, doktorskie i habilitacyjne z obszarów ściśle związanych z tematami wskazanymi przez firmy Grupy FCA. Tematy te są dostępne na stronie: http://www.polsl.pl/Jednostki/RN3-BWZ/Strony/FIAT.aspx
Ocena prac złożonych w konkursie będzie uwzględniała zarówno poziom pracy, jak i zgodność z tematami dostępnymi na wymienionej stronie.
Do zgłaszanych do konkursu prac należy dołączyć rozszerzone streszczenie w języku polskim
i angielskim z odniesieniem do konkretnego tematu lub tematów podanych przez firmy grupy FCA. Zgodnie z regulaminem konkursu zgłoszone mogą być prace, które zostały obronione od dnia 19.07.2O17 r. do dnia 17.07.2O18 r. Wnioskodawcą może być autor pracy, jego promotor lub opiekun naukowy. Zgłaszany wniosek wymaga popierającej go uchwały Rady Wydziału. Wniosek wraz z załącznikami należy składać w Biurze Współpracy z Zagranicą (RN3)do dnia 28.09.2018 r. Wzór wniosku jest dostępny na stronie http://www.polsl.pl/Jednostki/RN3-BWZ/Strony/FIAT.aspx

Wiadomość utworzona: 23 lipca 2018 09:12, autor: Bogdan Kubik
Ostatnia modyfikacja: 23 lipca 2018 09:24, wykonana przez: Bogdan Kubik
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją