19 sierpnia 2018
Ważne informacje dla osób przyjętych na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2018/2019

 

Kandydaci na studia muszą dokonać opłaty za legitymację studencką w kwocie 17,00 zł przez System Obsługi Toku Studiów- SOTS: https://sots.polsl.pl/student/ po otrzymaniu numeru albumu dostępnego na koncie rekrutacyjnym w pkt. 7 – wyniki rekrutacji, w terminie do 19.08.2018 r.

 

Studenci posiadający status studenta na innym Wydziale Politechniki Śląskiej posługują się aktualną legitymacją (nie dokonują opłaty)

 

AKADEMIKI –ROK AKADEMICKI 2018/2019

Uprzejmie informujemy, że ostateczny termin składania wniosków o przyznanie miejsca w Domu Studenckim „Solaris” Politechniki Śląskiej przez osoby przyjęte na pierwszy rok studiów do Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych upływa dnia  17 sierpnia 2018 r.

Prosimy o składanie lub przesłanie uzupełnionych drogą pocztową (Dziekanat Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych ul. Hutnicza 9-9A, 44-100 Gliwice z dopiskiem „akademik”) wniosków wraz z kopią dowodu osobistego w Dziekanacie Kolegium (pok. 116, I piętro)

O decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną.

W przypadku pozytywnej decyzji dot. przyznania miejsca w Domu Studenckim ”Solaris” prosimy o dokonanie opłaty za miesiąc październik w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 września 2018 r. (decyduje data wpływu pieniędzy na konto akademika).

W tytule wpłaty należy zaznaczyć, że jest to wpłata za miesiąc październik.

DS. „Solaris” – numer konta bankowego: 41 1050 1285 1000 0002 0211 4450

Przed zakwaterowaniem należy odebrać decyzję administracyjną w Dziekanacie w godzinach urzędowania.

Brak wpłaty w terminie oznacza rezygnację i automatyczne skreślenie z listy osób, którym przyznano miejsce w akademiku.

 

Wiadomość utworzona: 26 lipca 2018 11:11, autor: Aneta Oszywa
Ostatnia modyfikacja: 19 sierpnia 2018 15:53, wykonana przez: Marcin Pocztowski
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją