22 lipca 2017
Studia magisterskie na kierunku pedagogika

 

Z radością informujemy, że kierunek Pedagogika o profilu praktycznym, prowadzony w naszym Kolegium uzyskał uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia (studiów magisterskich) na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Proponujemy dwie specjalności:

  • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z pedagogiką specjalną;
  • Terapia pedagogiczna z elementami neuroedukacji.

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z pedagogiką specjalną to szansa na zdobycie formalnych kwalifikacji do pracy w oświacie ale także okazja do poszerzenia kompetencji w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych i z trudnościami w uczeniu się co zapewnia wysoko kwalifikowana kadra naszej uczelni, dobrze wyposażone pracownie oraz efektywny system praktyk zawodowych.

Podobnie w proponowanej drugiej specjalności - Terapii pedagogicznej z elementami neuroedukacji gdzie ponadto oferujemy zdobycie nowych i poszerzenie posiadanych kompetencji w zakresie pracy z uczniem z trudnościami w uczeniu jak np. dysleksja, ADHD, spektrum autyzmu w tym z wykorzystaniem zdobyczy neuroedukacji jak trening biofeedback, metoda Warnkego, QEEG, itp.

Absolwenci uzyskują przygotowanie pedagogiczne w zakresie wybranej przez siebie specjalności. Nabywają uprawnienia do pracy pedagogicznej i terapeutycznej w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych oraz integracyjnych, ośrodkach wczesnego wspomagania, poradniach psychologiczno-pedagogicznych. 

Absolwenci są przygotowani merytorycznie i metodycznie do wykonywania zadań wpisanych w zakres ukończonej specjalności oraz wyposażani w szerokie kompetencje o interdyscyplinarnym charakterze, odpowiadające wymaganiom potencjalnych pracodawców, co przekłada się na wysoki wskaźnik zatrudnienia zgodnie z wyuczonym zawodem.

Dalszy opis...


Zapraszamy wszystkich chętnych do zapoznania się z naszą ofertą studiów magisterskich i złożenia stosownych dokumentów - od 21.07.2017 jest możliwość elektronicznej rejestracji kandydatów w Systemie Rekrutacji SOREK.

Serdecznie zapraszamy!

 

Wiadomość utworzona: 21 lipca 2017 23:23, autor: Paweł Wawrzała
Ostatnia modyfikacja: 22 lipca 2017 18:02, wykonana przez: Paweł Wawrzała
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją