30 września 2020
OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE BHP DLA STUDENTÓW 1 ROKU


Szanowni Studenci,

zgodnie z § 3 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
i kształcenia (Dz.U. z 2018 r., poz. 2090):
 
 1. Rektor zapewnia obowiązkowe szkolenia dotyczące bezpiecznych
  i higienicznych warunków kształcenia, w wymiarze nie mniejszym niż
  4 godziny, dla studentów i doktorantów rozpoczynających kształcenie
  w uczelni, w zakresie uwzględniającym specyfikę kształcenia w uczelni
  i rodzaj wyposażenia technicznego wykorzystywanego w procesie kształcenia.
 2. Szkolenia dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia są realizowane w szczególności w formie wykładów. Ukończenie szkolenia potwierdza się w karcie okresowych osiągnięć studenta albo
  w dokumentacji związanej z realizacją danej formy kształcenia.

  W celu wypełnienia obowiązku przez nowoprzyjętych studentów,
  w  załączeniu znajduje się przygotowana przez Inspektorat BHP prezentacja instruktażowa dla studentów - w prezentacji zostały zawarte podstawowe informacje odnośnie zasad logowania się na Platformie Zdalnej Edukacji oraz klucze dostępu z podziałem poszczególne kierunki.

Wiadomość utworzona: 30 września 2020 13:56, autor: Bogdan Kubik
Ostatnia modyfikacja: 30 września 2020 14:30, wykonana przez: Bogdan Kubik
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją