22 marca 2020
Drodzy Studenci | Dear Students

Drodzy Studenci,

obecny czas jest dla całej wspólnoty akademickiej ogromnym wyzwaniem, zapewniam, że robimy wszystko, co możliwe, by nauka w nowej formule była dla Państwa satysfakcjonująca i przyniosła oczekiwane rezultaty.

Mając na względzie przekazane przez Samorząd Studencki uwagi odnośnie realizacji zajęć w trybie zdalnym zostały sformułowane stosowne zalecenia dla prowadzących zajęcia, pozwalające na jak najpełniejsze uwzględnienie utrudnień związanych z funkcjonowaniem w zmienionych warunkach oraz zaspokojenie Państwa potrzeb.

Jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi i propozycje dotyczące usprawnienia przepływu informacji i naszych dydaktycznych kontaktów (proszę o kierowanie ich na adres beata.pitula@polsl.pl).
Liczę na wyrozumiałość i systematyczną pracę niezbędną dla opanowania materiału dydaktycznego.

Upraszam o dbałość o własne zdrowie i stosowanie się do wszelkich procedur bezpieczeństwa.

Życzę Państwu zdrowia, niesłabnącej energii dla radzenia sobie z wyzwaniami i pogody ducha

Dyrektor

dr hab. Beata Pituła, prof. PŚ

 

Dear Students,

the present time is a huge challenge for the entire academic community. I assure you that we are doing everything possible to make learning in the new formula satisfying and bringing the expected results.

Bearing in mind the remarks submitted by the Student Government, regarding the implementation of classes in a remote mode, appropriate recommendations have been formulated for those conducting the classes, allowing for taking full account of difficulties related to functioning in changed conditions and satisfying your needs.

We are open to any comments and suggestions regarding the improvement of information flow and our didactic contacts (please send them to beata.pitula@polsl.pl).

I count on the understanding and systematic work necessary to master the didactic material.

I am asking you to take care of your own health and to follow all safety procedures.

I wish you health and energy to deal with challenges and serenity.

 

Director

dr hab. Beata Pituła, prof. PŚ

 

Wiadomość utworzona: 22 marca 2020 11:41, autor: Paweł Wawrzała
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją