19 kwietnia 2016
VI Konferencja Studentów Kolegium Pedagogicznego

 

ZAPROSZENIE

VI Konferencja Studentów Kolegium Pedagogicznego  Politechniki Śląskiej z cyklu „Na ścieżkach poszukiwań edukacji specjalnej” Studenci Kolegium Pedagogicznego Politechniki Śląskiej mają zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych na kolejną konferencję studencką z cyklu „Na ścieżkach poszukiwań edukacji specjalnej”.

Wydarzenie odbędzie się 25 kwietnia 2016 r. w poniedziałek od godz. 12:00 w siedzibie Kolegium przy ul. Hutniczej 9-9a.
Szósta już z kolei edycja naszych wspólnych rozważań będzie nosiła tytuł:

„Osoba z niepełnosprawnością w dobie inkluzji
– nowe wyzwania”

Cykl konferencji studenckich wpisał się już w tradycję Kolegium, od początku swojego istnienia  koncentruje się on na problematyce związanej z aktualnymi tendencjami rozwoju edukacji, w tym rzecz jasna także edukacji specjalnej.  Korzystając zatem z dotychczasowych doświadczeń, pragniemy kolejny raz stworzyć okazję do dyskusji oraz swobodnej wymiany myśli uczestnikom spotkania. Z satysfakcją możemy stwierdzić, że z roku na rok obserwujemy rosnące zainteresowanie studentów udziałem w jej obradach i coraz wyższy poziom przygotowywanych wystąpień stanowiących efekt realizowanych w toku studiów projektów edukacyjnych.
Szczegółowy program konferencji poniżej.

Zapraszamy!

 

VI KONFERENCJA STUDENCKA
z cyklu: „Na ścieżkach poszukiwań w pedagogice specjalnej”
Kolegium Pedagogiczne Politechniki Śląskiej

Gliwice 25 kwietnia 2016
Godzina 12.00 – 16.00

I. Konteksty pedagogiczno - psychologiczne

 1. Marta Sówka, Aneta Krajewska – Komisja Edukacji Narodowej dokonania historyczne a współczesna szkoła.
 2. Ewa Grzyśka – Nauczanie angielskiego w przedszkolu.
 3. Natalia Lewandowska – Organizacja opieki zdrowotnej w szkole.
 4. Izabela Gasz, Ilona Pamuła - Przygotowanie dzieci do czytania i pisania w przedszkolu - doniesienie z badań.
 5. Natalia Konieczniak - Rola teatru w rozwoju dziecka w szkole podstawowej.
 6. Julia Madejska - Technoświadomość nauczycieli gimnazjum.
 7. Dominika Pietrasik - Założenia postpedagogiki w opiniach nauczycieli gimnazjum.

II. Pedagog specjalny – wielość zadań – wielość kompetencji

 1. Magdalena Lubecka – Wczesne Wspomaganie Rozwoju na przykładzie wybranej placówki w Rudzie Śląskiej.
 2. Cyran AnnaMaria - Dziecko z diagnozą autyzmu – organizacja Wczesnego Wspomagania Rozwoju.
 3. Joanna Barglik, Liboza Dorota - Wykorzystanie koncepcji sprawności harcerskich w szkole specjalnej – wstęp do projektu.
 4. Agnieszka Jedlińska, Monika Jonczyk - Arteterapia w przedszkolu.
 5. Aleksandra Świstak - Nowinki technologiczne w edukacji.
 6. Aleksandra Bańbuła - Samotność dziecka w przestrzeni szkolnej rozważania młodego pedagoga.

 

Organizacja i moderowanie: mgr Maria Flanczewska–Wolny, dr Jerzy Wolny
Wystąpienia przygotowane pod kierunkiem dr Jerzego Wolnego

 

Wiadomość utworzona: 11 kwietnia 2016 09:17, autor: Paweł Wawrzała
Ostatnia modyfikacja: 19 kwietnia 2016 18:54, wykonana przez: Paweł Wawrzała
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją