22 grudnia 2015
Do wszystkich zainteresowanych przyszłym zatrudnieniem!

W związku z realizacją projektu (pozyskane środki z PFRON w drodze konkursu) Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym w Chorzowie wysyłam do Państwa informacje dotyczące projektu.
 
Aktualnie prowadzimy nabór dzieci do programu oraz wolontariuszy, osoby zainteresowane proszę o zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do 31.12.2015.
 
Bardzo proszę o kontakt mailowo lub telefonicznie do mnie bezpośrednio.
 
mgr Krystyna Gwizdoń
Dyrektor Specjalistycznego Punktu Wczesnej Rewalidacji
Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym

41-500 Chorzów
ul. Dąbrowskiego 55A
tel. 32 241 11 13 wew. 27
fax. 32 241 12 02
 
Wolontariusze, każdy na okres 2-m-ce -/ 1-mc/  pedagog specjalny, psycholog , fizjoterapeuta. realizacja wolontariatu /szkolenie wewnętrzne/ daje możliwość rozważenia kandydatury Państwa do zatrudnienia  w SOSW w Ziemiecicach od 1.09.2016
 
Informacje o projekcie
 
TYTUŁ PROJEKTU:
Kompleksowa rehabilitacja dzieci niewidomych, niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością w wieku do lat 18 z terenu województwa śląskiego.
 
LICZBA MIEJSC: 30
 
UCZESTNICY:
Dzieci niewidome, niedowidzące ze sprzężoną niepełnosprawnością w wieku 0-18 lat z następującymi niepełnosprawnościami:
- deficytami ruchu,
- zaburzeniami komunikacji i mowy,
- opóźnieniem psycho-ruchowym,
- upośledzeniem umysłowym,
- zaburzeniami zachowania,
- zespołami neurologicznymi,
- zaburzeniami słuchu,
- autyzmem.
Dzieci zagrożone niepełnosprawnością wzrokową z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego.
 
CEL PROJEKTU:
ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Celem projektu jest zwiększenie samodzielności dzieci niewidomych, niedowidzących, ze sprzężoną niepełnosprawnością w wieku od 0-18 lat z terenu województwa śląskiego poprzez kompleksową rehabilitację.
 
Usługi:
Kompleksowa rehabilitacja umożliwi rozwój kompetencji dzieci w zakresie:
widzenia funkcjonalnego, poruszania się, orientacji przestrzennej, mowy i komunikacji alternatywnej, słuchu i czynności codziennych.
Dla dziecka planowane jest 20 godzin rehabilitacji w miesiącu.
a) Rozpoczęcie - 15.01.2016 lub 1.02.2016
b) Zakończenie - 31.12.2016
 
Specjaliści:
psycholog, logopeda, tyflopedagog, muzykoterapeuta, fizjoterapeuta
 
Miejsce:
Ośrodek w Ziemięcicach / gmina Zbrosławice/ ul. Mikulczycka
 

Wiadomość utworzona: 22 grudnia 2015 13:59, autor: Paweł Wawrzała
Ostatnia modyfikacja: 22 grudnia 2015 14:01, wykonana przez: Paweł Wawrzała
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją