VIII Konferencja studencka
„Na ścieżkach poszukiwań w pedagogice”

Studenci Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej, koło naukowe „SIMUL” zorganizowali kolejną konferencję studencką z cyklu „Na ścieżkach poszukiwań w pedagogice”.
Wydarzenie odbyło się 9 kwietnia 2018 r. w poniedziałek od godz. 9:00 w siedzibie Kolegium przy ul. Hutniczej 9-9a.

Ósma już z kolei edycja wspólnych rozważań nosiła tytuł:

„Edukacja i wychowanie - nowe i stare wyzwania”.

 

aula


Cykl konferencji studenckich wpisał się już w tradycję Kolegium, od początku swojego istnienia  koncentruje się on na problematyce związanej z aktualnymi tendencjami rozwoju edukacji, w tym także edukacji specjalnej.  Korzystając z dotychczasowych doświadczeń kolejny raz stworzono okazję do dyskusji oraz swobodnej wymiany myśli uczestnikom spotkania. Z satysfakcją możemy stwierdzić, że z roku na rok obserwujemy rosnące zainteresowanie studentów udziałem w jej obradach i coraz wyższy poziom przygotowywanych wystąpień stanowiących efekt realizowanych w toku studiów projektów edukacyjnych. na uwagę zasługuje ponadto fakt bardzo rozległych zainteresowań studentów kolegium od poszukiwań metodycznych poprzez różnego rodzaju rozważania o charakterze teoretycznym do podejmowaniu prób badań rzeczywistości edukacyjnej w Polsce.
Szczegółowy program konferencji poniżej.

PROGRAM

Gliwice, 9 kwiecień 2018 

9.00 -9.15

Otwarcie konferencji – Dyrektor Kolegium dr hab. Beata Pituła prof. nadzw. Politechniki Śląskiej
Moderator – dr Jerzy Wolny

9.15 – 12.00

 1. Rafał Granowski (woluntariusz Mysłowic) – Moja historia z Kolegium w Gliwicach w tle
 2. Angelika Frydrych, Ewa Grzyśka, Ilona Pamuła - Pomoce dydaktyczne dla szkoły specjalnej
 3. Agnieszka Jedlińska, Monika Jonczyk - Zabawki sensoryczne inspirowane metodą M. Montessori
 4. Paulina Ludwig - Sport niepełnosprawnych
 5. Joanna Barglik - ICT w szkołach specjalnych
 6. Natalia Konieczniak, Marta Kąkol - Matka dziecka z głęboką niepełnosprawnością intelektualną – wątki emocjonalne.
 7. Jagoda Szyjkowska, Ewa Rak - Słowa to okna, a czasem mury... czyli o komunikacji
 8. Julia Madejska, Dorota Liboza - Po prostu o miłości

 

12.00 - 12.10 - Przerwa
12.10 - 14.40

 1. Justine Lebreton, Jakub Wolny (wolontariuszka z Francji) - My EVS experience in a realist way
 2. Justyna Zelder – Montessori - Inspiracje
 3. Martyna Śmigielska - Dogoterapia
 4. Katarzyna Organiściok, Dominika Siwek, Maria Pacak - Reforma edukacji w świetle opinii nauczycieli szkół

 

>>> Relacja foto

 

 

Plakat konferencji

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
VIII Konferencja Studentów Kolegium