Karty przedmiotów
Studia rozpoczęte w 2018/2019

Pedagogika rewalidacyjna z informatyką w kształceniu specjalnym w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

Studia stacjonarne

(Karty przedmiotów w I semestrze są takie same dla obu specjalności)

 

Semestr 1

Filozofia z elementami etyki

Psychologia ogólna

Socjologia ogólna

Pedagogika ogólna

Technologie informatyczne

Biomedyczne uwarunkowania rozwoju człowieka

Historia i współczesne koncepcje myśli pedagogicznej

Teoria wychowania

Podstawy prawa oświatowego

Emisja głosu

Język obcy I - karta w zależności od języka i stopnia zaawansowania 

 

Semestr 2

Psychologia rozwojowa i osobowości

Psychologia wychowania

Dydaktyka ogólna

Pedagogika specjalna

Pedagogika dziecka z niepełnosprawnością intelektualną

Podstawy wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

Systemy operacyjne

Technologie internetowe

Praktyka obserwacyjna

Język obcy II - karta w zależności od języka i stopnia zaawansowania  

 

Semestr 3

Diagnoza psychopedagogiczna

Psychologia kliniczna z elementami neurologii

Podstawy diagnozy i terapii logopedycznej

Metodyka wychowania i nauczania zintegrowanego dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną

Elementy metodyki wczesnego wspomagania dziecka z niepełnosprawnością intelektualną

Programowanie

Grafika komputerowa

Praktyka asystencka

Język obcy III - karta w zależności od języka i stopnia zaawansowania  

 

Semestr 4

Warsztaty kompetencji całożyciowego uczenia się

Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej

Metodologia badań w pedagogice

Psychologia osób z niepełnosprawnością intelektualną

Metodyka zajęć rewalidacji indywidualnej

Metodyka nauczania i wychowania dzieci z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej

Bazy danych

Metodyka nauczania informatyki w kształceniu specjalnym

Praktyka opiekuńczo-wychowawcza

Język obcy IV - karta w zależności od języka i stopnia zaawansowania  

 

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Karty 2018_19 Oligo ST