Karty przedmiotów
Studia rozpoczęte w 2018/19

Pedagogika
Terapia pedagogiczna z elementami neuroedukacji

Studia drugiego stopnia, dwuletnie, niestacjonarne

 

Semestr 1

Współczesne nurty filozofii z elementami etyki

Antropologia kultury

Konteksty socjologiczne edukacji

Contemporary trends and concepts in psychology
(Współczesne nurty i koncepcje w psychologii)

Współczesne problemy edukacji i wychowania

Pedagogika komparatystyczna

Pedeutologia z deontologią zawodu

Wybrane problemy andragogiki

Język obcy I

Psychologia rozwoju człowieka

The theoretical basis for pedagogical therapy
(Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej)

 

Semestr 2

Elementy logiki

Komunikacja i kultura języka

Język obcy II

Psychologia kliniczna

Neurobiologiczne podstawy procesów poznawczych i emocjonalno-motywacyjnych

Psychologia osiągnięć szkolnych uczniów

Metody terapii pedagogicznej ucznia z trudnościami w uczeniu się

Podstawy terapii logopedycznej

Elementy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Praktyka obserwacyjno-asystencka

Praktyka opiekuńczo - wychowawcza

 

Semestr 3

Acquisition and processing of scientific information from electronic sources
(Pozyskiwanie i przetwarzanie informacji naukowej ze źródeł elektronicznych)

Metodologia badań w pedagogice

Seminarium magisterskie I

Podstawy neuropsychologii

Diagnostyka w terapii pedagogicznej

Metody wspomagania rozwoju dziecka z niepełnosprawnością

Wykorzystanie technologii infomatycznych w terapii

Neurotechnologie w terapii i edukacji

Warsztaty metodyczne do wyboru

Praktyka terapeutyczna (dyplomowa)

 

Semestr 4

Modern methods of education (Nowoczesne metody kształcenia)

Wykład monograficzny

Seminarium magisterskie II

Metody terapii dziecka z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego

Metody stymulowania potencjału ucznia szczególnie uzdolnionego

Trening umiejętności wychowawczych

Metody udzielania wsparcia rodzinie

Ustawodawstwo społeczne na rzecz dziecka i rodziny

Projektowanie programów profilaktycznych, wychowawczych i terapeutycznych

Warsztaty metodyczne do wyboru

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Karty 2018_19 2st Terapia NST