Wykaz przedmiotów/karty przedmiotów - Pedagogika

 

Dla studentów rozpoczynających studia
w roku akademickim 2019/2020 oraz 2020/2021

Studia stacjonarne jednolite, pięcioletnie (magisterium)

Pedagogiką przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika, studia drugiego stopnia, dwuletnie (magisterium)

Terapia pedagogiczna z elementami neuroedukacji - stacjonarne

Terapia pedagogiczna z elementami neuroedukacji - niestacjonarne 

  

Dla studentów rozpoczynających studia
w roku akademickim 2018/2019

Studia stacjonarne 1 stopnia (licencjat)

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z pedagogiką specjalna - stacjonarne

Pedagogika rewalidacyjna z informatyką w kształceniu specjalnym w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) - stacjonarne

Pedagogika rewalidacyjna z informatyką w kształceniu specjalnym w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) - niestacjonarne

 

Studia stacjonarne 2 stopnia (magisterium)

Terapia pedagogiczna z elementami neuroedukacji - stacjonarne

Terapia pedagogiczna z elementami neuroedukacji - niestacjonarne

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z pedagogiką specjalną - niestacjonarne

  

Dla studentów rozpoczynających studia
w roku akademickim 2017/2018

Studia stacjonarne 1 stopnia (licencjat)

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z pedagogiką specjalną

Pedagogika rewalidacyjna z informatyką w kształceniu specjalnym w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

   

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Karty przedmiotów - Pedagogika