VI Ogólnopolska Konferencja

„Nauki społeczne i humanistyczne – zakres współpracy
na rzecz innowacji społecznych”

Kraków, 1 grudnia 2017 roku

Miejsce: Uniwersytet Jagielloński
Instytut Psychologii Stosowanej
Ul. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków

Organizator Konferencji:
Politechnika Śląska w Gliwiach

Współorganizatorzy Konferencji:
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 

Plan konferencji

10.00 - 10.15  Uroczyste otwarcie

10.15 - 14.00  Aula. Sesja wspólna: INNOWACJE SPOŁECZNE

 1. dr Piotr Zawadzki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Innowacje społeczne w programach i projektach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
 2. dr Anita Gałuszka dr hab. Inż. Adam Gałuszka, dr inż. Tomasz Grzejszczak, dr inż. Damian Bereska,  Uniwersytet Śląski, Politechnika Śląska, Konsekwencje zdrowotne zastosowania technik wirtualnej rzeczywistości w edukacji.
 3. dr Anita Gałuszka dr hab. Inż. Adam Gałuszka, Uniwersytet Śląski, Politechnika Śląska, Dydaktyka adaptacyjna i dydaktyka spersonalizowana – modele i narzędzia.
 4. dr inż. arch. Anna Gumińska, Politechnika Śląska, Człowiek w przestrzeni miejskiej na przykładzie koncepcji architektonicznej.
 5. dr hab. Bernadetta Izydorczyk, Uniwersytet Jagielloński, Charakterystyka osób aktywnych zawodowo zgłaszających się do leczenia z powodu zaburzeń psychicznych.
 6. dr hab. Barbara Nowak, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Strategie współdziałania  instytucji pomocowych w aspekcie „powodzenia“ w życiu wolnościowym kobiet opuszczających jednstki penitencjarne
 7. dr hab. Małgorzata Dobrowolska, prof. Pol. Śl., Politechnika Śląska, Postęp społeczno-technologiczny w kontekście Przemysłu 4.0.
 8. dr Mariola Paruzel – Czachura, dr hab. Małgorzata Dobrowolska, prof. Pol. Śl., Uniwersytet Śląski, Politechnika Śląska, Różnice indywidualne w elastycznych formach zatrudnienia.
 9. mgr Anna Kozak, Uniwersytet Ekonomiczny, Czy koprodukcję usług publicznych
  można traktować jako innowację społeczną?
 10. dr Sylwia Kruk, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Zarządzanie kapitałem ludzkim na przykładzie wybranych grup imigrantów w Polsce.
 11. mgr Anna Potyka, mgr Anna Suchoń, Politechnika Śląska, Fundusze europejskie i wpływ ich realizacji na społeczność lokalną powiatu gliwickiego.
 12. dr Ryszard Marszowski, Główny Instytut Górnictwa, Działania restrukturyzacyjne wobec górnictwa węgla kamiennego i ich wpływ na otoczenie społeczno-gospodarcze. Stan i perspektywy.
 13. dr Szul Elżbieta, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Innowacyjność społeczna biznesu rodzinnego – wybrane aspekty
 14. dr Piotr Wiench, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Rola organizacji pozarządowych we wdrażaniu innowacji społecznych.
 15. dr Wacław Miodek, dr Marzena Będkowska-Obłąk, Politechnika Śląska, Problematyka jakości w obliczu nowoczesnych koncepcji i technik kształcenia.
 16. mgr Anna Hesse-Gawęda, Uniwersytet Jagielloński, Wpływ stylów przywództwa dyrektorów szkół na sposób rozwiązywania konfliktów występujących w placówkach oświatowych.
 17. dr hab. Piotr Majewicz, dr Jerzy Wolny, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Politechnika Śląska, Psychoedukacja jako płaszczyzna integracji działań psychologicznych, psychiatrycznych oraz pedagogicznych.
 18. dr Magdalena Kraczla, Wyższa Szkoła Biznesu, Współpraca menedżera z podwładnymi poprzez coachingowy styl kierowania w kontekście uwarunkowań osobowościowych.
 19. dr Marta Stasiła-Sieradzka, dr hab. Małgorzata Dobrowolska, prof. Pol. Śl., Uniwersytet Śląski, Politechnika Śląska, Zawody przyszłości – rynek pracy zawodów trudnych i niebezpiecznych
 20. dr inż. arch. Agnieszka Labus, dr hab. Małgorzata Dobrowolska, prof. Pol. Śl., Politechnika Śląska, Miasto sprawiedliwe – innowacje społeczne i dobre praktyki w UE.
 21. mgr Jagoda Sikora, mgr Urszula Kmieć, Uniwersytet Śląski, Z czym się wiąże lęk i depresyjność wśród ciężarnych?
 22. mgr Michał Naczyński, Uniwersytet Śląski, "Dominacja i prestiż w sytuacji przemocy rówieśniczej - poszukiwanie aplikacji w społeczności szkolnej".
 23. mgr Janusz Siwiorek, Uniwersytet Śląski, Osobowościowe wyznaczniki pracy a wypalenie zawodowe wśród przedstawicieli zawodów pomocowych.

14.00 – 15.00  Przerwa obiadowa
15.00 - 15.30  Podsumowanie obrad, zamknięcie Konferencji

 

Program Konferencji  w pliku pdf

Plakat Konferencji -  plik pdf

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
VI Ogólnopolska Konferencja "Nauki...