VII Międzynarodowa Konferencja
„Nauki społeczne i techniczne – zakres współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa” 

Plakat Konferencji

 

VII Międzynarodowa Konferencja
„Nauki społeczne i techniczne – zakres współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa”

HONOROWY PATRONAT J.M. REKTORA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
HONOROWY PATRONAT MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

MIEJSCE I TERMIN: Pyrzowice, 22 czerwca 2018 roku
Taras Widokowy Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach
ul. Wolności 90
42-625 Ożarowice

ORGANIZATORZY:
Politechnika Śląska w Gliwicach - Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych
oraz Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach

WSPÓŁORGANIZATORZY:
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Referat Zarządzania i Analiz
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, Wydział ds. Rynku Pracy
Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, Katedra Bezpieczeństwa Powszechnego
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii, Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych
Uniwersytet Śląski, Instytut Psychologii, Katedra Psychologii Pracy i Organizacji
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Psychologii Stosowanej

PARTNERZY:
Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze
Technická Univerzita v Košiciach, Letecká Fakulta
LET´S FLY s.r.o.
AIRCOM
Polski Klub Lotniczy

 

PLAN KONFERENCJI

10.00 - 10.15  Aula. Uroczyste otwarcie:
Władze Rektorskie, Reprezentanci Organizatorów i Współorganizatorów,
Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego:
Prof. PŚ, dr hab. Małgorzata Dobrowolska - Przewodnicząca Komitetu Naukowego
Prof. PŚ, dr hab. Inż. nawig. Andrzej Fellner - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

10.15 - 12.00  Aula. Sesja wspólna: TARAS WIDOKOWY

 1. prof. dr hab. Andrzej Kiepas, Politechnika Śląska w Gliwicach
  „Kultura bezpieczeństwa a współczesne wyzwania cywilizacyjne”
 2. dr hab. Leszek Porębski, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
  „Cyfrowy świat na nowo zdefiniowanego bezpieczeństwa. Prywatność jako ofiara rewolucji informacyjnej"
 3. dr hab. Zbigniew Grzywna, prof. AWF, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
  „Zarządzanie czy dowodzenie w sytuacjach kryzysowych”
 4. dr hab. Janusz Ziarko, prof. KA, dr hab. Monika Ostrowska, prof. KA, Krakowska Akademia im. J. Frycza Modrzewskiego w Krakowie
  „Kompetencje społeczne i ich kształtowanie dla zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy”
 5. dr hab. Monika Ostrowska, prof. KA, dr hab. Janusz Ziarko, prof. KA, Krakowska Akademia im. J. Frycza Modrzewskiego w Krakowie
  „Ograniczenie ryzyka wypaleniem zawodowym w pracy nauczyciela – polityka i praktyka szkolna”
 6. dr hab. Andrzej Fellner, Politechnika Śląska w Gliwicach
  „Współpraca nauk społecznych, humanistycznych, technicznych determinujących poprawę bezpieczeństwa – wybrane problemy”
 7. dr hab. Małgorzata Dobrowolska, prof. PŚ; dr Marta Stasiła – Sieradzka, Politechnika Śląska w Gliwicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  „Kultura i klimat bezpieczeństwa i higieny pracy – przegląd psychologicznych narzędzi diagnostycznych”
 1. dr Dawid Kalisz, prof. dr hab. Paweł Czarnecki, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
  „International perspectives of future trends in global aviation industry. New forms of leading the aviation firms”

12.00 – 12.30  Przerwa kawowa
życzenia z okazji 40-lecia pracy dydaktyczno-naukowej Andrzej Fellnera

12.30-14.30 Sesja dzielona: TARAS WIDOKOWY

 1. dr Karolina Wojtasik, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  „Zrób sobie zamach, czyli poradniki i instrukcje dla radykalnych sympatyków salafickich organizacji terrorystycznych (ISIS, AQ, AQAP)”
 2. dr Paulina Palko, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
  „Propaganda 2.0. Nowe media a charakter współczesnych konfliktów zbrojnych”
 1. dr Grzegorz Pietrek, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
  „Zarządzanie zasobami ludzkimi a system zarządzania kryzysowego”
 2. mgr Mateusz Paliga, dr Anita Pollak, dr Małgorzata Chrupała-Pniak, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  „Prężność psychiczna i orientacja pozytywna a wydajność pracy. Rola przywództwa współdzielonego w kształtowaniu zespołowego klimatu bezpieczeństwa”
 3. dr Agnieszka Skorupa, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  „Rola czynników psychologicznych w poprawie bezpieczeństwa osób pracujących w warunkach arktycznych”
 4. dr Marta Znajmiecka - Sikora Uniwersytet Łódzki
  „Temperament a percepcja ryzyka i wypadkowość”
 5. dr Marta Znajmiecka - Sikora Uniwersytet Łódzki
  „Zajmowane stanowisko pracy a percepcja kultury bezpieczeństwa pracowników”
 6. dr Katarzyna Durniat, Uniwersytet Wrocławski
  „Bezpieczeństwo w miejscu pracy w obliczu zagrożenia mobbingiem”
 7. dr Marta Stasiła – Sieradzka, dr hab. Elżbieta Turska, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  „Kultura bezpieczeństwa pracy a zadowolenie z pracy- analiza na przykładzie grupy ratowników górniczych CRSG S.A.”
 8. inż. Dominika Marzec, mgr Radosław Fellner, Akademia Sztuki Wojennej, Uniwersytet Warszawski
  „Wpływ czynnika ludzkiego na bezpieczeństwo lotów bezzałogowych statków powietrznych – przyczynek do badań”
 9. mgr Anna Szymczak, Uniwersytet Łódzki
  „Operacje lotnicze w ograniczonej widoczności – system zarządzania i kontroli ruchu”
 10. mgr inż. Jarosław Paszyn, dr hab. inż. nawig. Andrzej Fellner, Samoloty.pl, Politechnika Śląska w Gliwicach
  „TEAM -Together Everyone Achive More – Czynnik ludzki w realizacji programu wdrożenia PBN ICAO”

14.30 - 15.00 Przerwa obiadowa
15.00-17.00  Sesja dzielona: TARAS WIDOKOWY

 1. dr Łukasz Piętak, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
  „Have structural funds affected economic growth and convergence process across regions? Spanish case in the years 1986–2016”
 2. dr Arkadiusz Kołodziej, Uniwersytet Szczeciński
  „No-Blame Culture vs Just Culture. O potrzebie implementacji i postrzeganiu kultury bezpieczeństwa w transporcie morskim”
 3. mgr Ewa Kałużna, dr hab. inż. nawig. Andrzej Felner, Politechnika Śląska w Gliwicach
  „Just Culture w systemie zarządzania bezpieczeństwem”
 4. mgr Wiktor Wyszywacz, Aeroklub Polski
  "Safety Case" dla RPAS w aspekcie Human Factor”
 5. mgr inż. Natalia Gołąb, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
  „Ochrona przeciwpowodziowa na obszarze regionu wodnego Górnej Odry
 6. dr Miłosz Gac, mgr Klaudia Skelnik, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
  „Bezpieczeństwo morskich granic NATO w regionie Morza Bałtyckiego”
 7. mgr Piotr Uchroński, dr hab. inż. nawig. Andrzej Felner, MPL Katowice, Politechnika Śląska w Gliwicach
  „Ocena wpływu organizacji zarządzania kontrolą dostępu do stref zastrzeżonych lotniska na system bezpieczeństwa lotniska”
 8. mgr inż. Magda Mrozik, Politechnika Śląska w Gliwicach
  „Ocena informacji meteorologicznych zawartych na mapach meteorologicznych w kontekście bezpieczeństwa lotu”
 9. dr inż. Konrad Nizołek, dr inż. Katarzyna Boczkowska, Politechnika Łódzka
  „Partycypacja pracowników w zakresie bhp – wielowymiarowa analiza czynnikowa”
 10. mgr Klaudia Skelnik, dr Miłosz Gac, Akademia Marynarki Wojennej w Gdańsku Wyższa Szkoła Bankowa,
  „Kultura organizacyjna a bezpieczeństwo informacyjne”
 11. dr hab. Katarzyna Piwowar-Sulej prof. UE, mgr Dorota Marniok, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Idea Getin Leasing S.A.
  „Rola aspektów społecznych, technicznych i organizacyjnych w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa pracy – studium przypadku przedsiębiorstwa z branży finansowej”
 12. dr inż. Ryszard Frydryk, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
  „Bezpieczna elektrownia jądrowa – produkt interdyscyplinarnej współpracy badaczy różnych dziedzin nauki”

15.00-17.00  Sesja dzielona równoległa

 1. mgr Bartosz Konieczniak, dr Mariola Paruzel-Czachura, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  „Bezpieczeństwo psychiczne. Analiza technik stosowanych w terapii Gestalt po 50 latach istnienia nurtu”
 2. mgr Katarzyna Konczelska, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny we Wrocławiu
  „Doświadczenie śmierci dziecka jako sytuacja graniczna”
 3. dr Joanna Bulska, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  „Społeczne i zdrowotne konsekwencje pracoholizmu”
 4. mgr Wiktoria Bielecka, mgr Kamila Fortunka, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  „Nowoczesne technologie medyczne a poprawa bezpieczeństwa i jakości osób starszych”
 5. mgr Urszula Kłosińska, mgr Jagoda Sikora, Uniwersytet Śląski
  „Czynniki ochronne i czynniki ryzyka dla zaburzeń lękowych i depresyjnych wśród ciężarnych”
 6. dr Joanna Kucharewicz, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  „Bezpieczny styl przywiązania, jako uwarunkowanie satysfakcji małżeńskiej w okresie przygotowania do adopcji dziecka.”
 7. Aleksandra Olszówka, dr Joanna Kucharewicz, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  „Dialog i lojalność jako konstruktywne strategie rozwiązywania konfliktów, gwarantujące bezpieczeństwo w relacji małżeńskiej”
 8. dr Jolanta Urbanek, dr Magdalena Lubińska-Bogacka, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
  „Bezpieczeństwo w pedagogice”

17.00 - 17.30  TARAS WIDOKOWY. Podsumowanie obrad, zamknięcie Konferencji

Wycieczka i zwiedzanie wybranych obszarów lotniska dla chętnych

Serdecznie zapraszamy!

 

 Program konferencji w pliku pdf

 Zapowiedź konferencji

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
7 Konferencja Nauki Społeczne...