VII Międzynarodowa Konferencja
„Nauki społeczne i techniczne – zakres współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa” 

 

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,

Serdecznie zapraszam na

 VII Międzynarodową Konferencję „Nauki społeczne i techniczne – zakres współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa”

która odbędzie się na Tarasie Widokowym Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowicach Pyrzowicach, 22 czerwca 2018 roku.


 

Plakat Konferencji

 

Artykuły naukowe zgłoszone w ramach konferencji (po uzyskaniu pozytywnych recenzji), opublikowane zostaną w poniższych czasopismach (w zgłoszeniu prosimy o zadeklarowanie typowanego numeru):

  • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (Lista B, 13 pkt., poz. 2490)
  • Międzynarodowe Studia Humanistyczne. Społeczeństwo i Edukacja (Lista B, 7 pkt., poz. 2062)
  • Europejskie Studia Społeczno-Humanistyczne Prosopon (Lista B, 6 pkt., poz. 1754)
  • Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne Humanum (Lista B, 7 pkt., poz. 1401)
  • Komunikacja Publiczna (kwartalnik nieparametryzowany)

Uwaga!
Osoby chętne do publikacji artykułu po angielsku w zagranicznym czasopiśmie z Listy A z IF (o interdyscyplinarnym charakterze) prosimy o wpisanie takiej adnotacji w formularzu zgłoszeniowym. Przymierzamy się do stworzenia takiego jednego numeru. Do recenzji będą kierowane wyłącznie artykuły o charakterze naukowym, empirycznym.

Artykuły powinny zostać przesłane do: 1.06.2018 roku. Proszę o przygotowanie tekstów zgodnie z wymogami edytorskimi w/w czasopism, dostępnymi na stronach internetowych każdego z nich.

W załączeniu formularze zgłoszeniowe. Zgłoszenia i wszelkie zapytania proszę przesyłać na adres: konferencjazppio@us.edu.pl 

Wysokość opłaty konferencyjnej ponoszonej przez uczestników konferencji to: 590 zł.
Opłatę należy uiścić do 30.04.2018.

Niezmienna pozostała formuła opłaty:
za wystąpienie konferencyjne, niezależnie od ilości współautorów
 oraz bezpłatny udział bierny wszystkich zainteresowanych, niezależnie od statusu.

Wpłaty prosimy dokonać na konto Politechniki Śląskiej w Gliwicach
ul. Akademicka 2A 44-100 Gliwice: 60 1050 1230 1000 0002 0211 3056

ING BANK ŚLĄSKI S.A. O/ w Gliwicach

Opis wpłaty: „Nauki społeczne i humanistyczne 7”, nazwisko i imię uczestnika

Faktura zostanie wystawiona na podmiot dokonujący przelewu.

 

Rejestracja:

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 30 kwietnia 2018 r. poprzez wypełnienie i odesłanie na adres konferencjazppio@us.edu.pl formularza zgłoszeniowego: 

 7 Konf - Formularz zgłoszeniowy (PL)

 Anmeldeformular, Konferenz Nr. 7 (DE)

 7 Conference Registration Form (EN)

  

 Zaproszenie na 7 Konferencję Nauki społeczne i techniczne

 Call for papers - 7. Konferenz-Sozialwissenschaften und Technik (DE)

 Call for papers - 7th Conference Social and technical sciences (EN)

 

dr hab. Małgorzata Dobrowolska, prof. PŚ

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
7 Konferencja Nauki Społeczne...