VIII Międzynarodowa Konferencja
„Nauki społeczne i techniczne – zakres współpracy
na rzecz perspektyw rozwoju Przemysłu 4.0

 

W piątek 28.09.2018 od godziny 10.00 w CITT Politechniki Śląskiej przy ul. Banacha 7 w Gliwicach odbędzie się VIII Międzynarodowa Konferencja Nauki Społeczne i Techniczne – zakres współpracy na rzecz perspektyw rozwoju Przemysłu 4.0. 

Głównym organizatorem jest Wydział Mechaniczny Technologiczny, Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych, Centrum Innowacji i Transferu Technologii.
Współorganizatorami są: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wojewódzki Urząd Pracy, Uniwersytet Ekonomiczny; Uniwersytet Śląski; Akademia Wychowania Fizycznego.

Celem cyklicznie organizowanych konferencji pod hasłem przewodnim „nauki społeczne i techniczne – zakres współpracy” jest integracja ponadnarodowego środowiska akademickiego, stworzenie możliwości prezentacji rezultatów badań, nawiązywania interdyscyplinarnej współpracy naukowej, wymiana myśli badaczy zainteresowanych zachodzącymi we współczesnym świecie zmianami. Tegoroczne wydarzenie poświęcone jest perspektywie rozwoju Przemysłu 4.0. w Polsce i za granicą.

W programie obok wystąpień naukowych, dyskusja panelowa Ekspertów, reprezentantów przemysłu, biznesu i instytucji publicznych.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Dr hab. inż. Anna Timofiejczuk, prof. PŚ
Dr hab. Małgorzata Dobrowolska, prof. PŚ

 

Plakat konferencji

 

Miejsce konferencji:
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Ul. Banacha 7 w Gliwicach

 

Plan konferencji

10.00 - 10.15  Aula CITT. Uroczyste otwarcie: 
Władze Rektorskie, Reprezentanci Organizatorów i Współorganizatorów,
Przewodniczące Komitetu Naukowego i Organizacyjnego:

Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym Politechniki Śląskiej
prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz

prof. PŚ, dr hab. inż. Anna Timofiejczuk
prof. PŚ, dr hab. Małgorzata Dobrowolska

10.15 - 12.00  Sesja wspólna: Auta CITT. Wykłady inauguracyjne

 1. prof. PŚ, dr hab. inż. Anna Timofiejczuk, Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Mechaniczny Technologiczny
  „Technologie i kompetencje w Przemyśle 4.0”
 2. prof. PŚ, dr hab. Małgorzata Dobrowolska, Politechnika Śląska w Gliwicach, Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych
  „Aspekty społeczne Przemysłu 4.0."
 3. prof. dr hab. inż. Aleksander Nawrat – Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
  „Perspektywy rozwoju przemysłu 4.0. w kontekście instrumentów wspierających NCBIR”
 4. mgr Jarosław Wesołowski, mgr Anna Cekiera - Dyrektorzy Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
  „Szkolnictwo zawodowe na Śląsku w kontekście P 4.0.”
 5. mgr Grzegorz Sikorski – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy
  „Rynek pracy 4.0.”
 6. GRUPA LIDERZY PRZEMYSŁU 4.0., Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0.
  „Idea i zasady działania Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0.” 

12.00 – 12.30  Przerwa kawowa
Prezentacja przykładów postępu społecznego i technologicznego – praca autonomicznego robota i człowieka (APA Group Sp. z o.o.) STOISKA P.4.0.

12.30-14.30  Sesja panelowa: PANEL WDROŻENIOWY. Aula CITT
Moderator: dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. PŚ

 1. dr Janusz Michałek, Prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
  „Sektor motoryzacyjny i zaawansowane systemy produkcji”
 2. mgr inż. Krzysztof Górski, Dyrektor BSRWM Poczty Polskiej S.A.
  „Cyfrowy operator pocztowy jako przykład P.4.0.”
 3. mgr inż. Artur Pollak, APA GROUP Sp. z o.o.– Prezes Zarządu
  „Przemysł 4.0. Oswoić nowe technologie”
 4. mgr inż. Tomasz Nowak, Dyrektor KUKA Roboter GmbH CEE
  „Przyszłość i zastosowanie autonomicznych robotów”
 5. mgr inż. Piotr Skorynko, Dyrektor Pionu Górniczego, Spółka JSW Innowacje S.A.
  „Technologie i systemy zwiększające potencjał polskiego przemysłu wydobywczego”
 6. mgr Piotr Szostok, Prezes Zarządu Alta Sp. z o.o.
  „Nowoczesna diagnostyka – wizje i kierunki rozwoju”
 7. mgr inż. Krzysztof Olszówka, Prokurent, Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o.
  „Nowoczesny transport szynowy”
 8. mgr Tadeusz Donocik, Prezes Honorowy Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
  „MŚP – gotowi na P 4.0.?”
 9. dr inż. Magdalena Letun-Łątka, Centrum Innowacji i Transferu Technologii
  „Przykłady rozwiązań na rzecz Przemysłu 4.0. w Politechnice Śląskiej”

 

14.30 - 15.00 Przerwa obiadowa

15.00-17.00  Sesja dzielona: PANEL TECHNICZNY. Aula CITT
Moderator: dr hab. inż.
Anna Timofiejczuk, prof. PŚ

 1. dr hab. Zbigniew Grzywna, prof. AWF, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
  „Bezpieczeństwo i P 4.0.”
 2. dr hab. prof. UE Katarzyna Piwowar-Sulej, mgr inż. Krzysztof Podsiadły, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  „Wpływ zmian na polskim rynku pracy na implememtację innowacji technologicznych w przemyśle cukierniczym”
 3. dr Anita Pollak, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  „Człowiek w pracy z autonomicznym robotem”
 4. dr hab. Maciej Glintig, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski
  „Znaczenie zaufania w zarządzaniu zasobami ludzkimi”
 5. dr inż. Ewelina Włodarczyk, Politechnika Śląska w Gliwicach
  „Wykorzystywanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu zasobami ludzkimi spółki węglowej”
 6. dr hab. inż. nawig. Andrzej Fellner, Politechnika Śląska w Gliwicach
  „Safety Case“ i „Business Case“ determinuje współpracę nauki z przemysłem – wybrane problemy”
 7. mgr Magdalena Maria Stawska, Akademia Leona Koźmińskiego
  „Znaczenie Internetu dla tworzenia i promocji kultury oraz przedsiębiorczości osobistej”
 8. mgr Zbigniew Dąbrowski, Politechnika Śląska
  „Wybrane problemy eksploatacji oraz utrzymania w ciągłej zdatności do lotów Bezzałogowych Statków Latających”
 9. dr Małgorzata Chrupała-Pniak, dr Patrycja Rudnicka, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  „Predyktory organizacyjne i osobowościowe dodatkowej pracy po godzinach za pośrednictwem technologii (TASW)”
 10. dr inż. Piotr Mocek, Politechnika Śląska w Gliwicach
  „Zarządzanie zasobami ludzkimi w czasie akcji ratowniczych i katastrof górniczych”
 11. mgr inż. Katarzyna Nosalska, mgr inż. Jarosław Gracel AGH w Krakowie, Akademia Leona Koźmińskiego
  „Znaczenie i wpływ kompetencji pracowników na dojrzałość cyfrową przedsiębiorstw w kontekście Przemysłu 4.0”
 12. dr hab. Elżbieta Turska, dr Małgorzata Chrupała-Pniak, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  „Motywacja autonomiczna jako bufor przed wypaleniem na przykładzie pracowników korporacji”
 13. mgr inż. Anna Lubosz, Politechnika Śląska w Gliwicach
  „Wpływ kierujących pracownikami pod ziemią na zasoby ludzkie i motywację do pracy w kopalniach węgla kamiennego”

 

15.00-17.00  Sesja dzielona: PANEL SPOŁECZNY. Sala wykładowa CITT
Moderator: dr hab.
Małgorzata Dobrowolska, prof. PŚ

 1. prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  „Zarządzanie publiczne w kontekście Przemysłu 4.0.”
 2. dr hab. Aleksandra Kuzior, Politechnika Śląska w Gliwicach
  „Bezrobocie technologiczne w perspektywie rozwoju Przemysłu 4.0.”
 3. dr hab. Marcinkiewicz Paweł, prof. UO, dr hab. Pietrek Daniel, prof. UO, Uniwersytet Opolski
  „Współczesna metropolia: tożsamość i formy bycia razem jej mieszkańców”
 4. mgr Dimitr Kostrica, Wyższa Szkoła Menedżerska
  „Neuropsychologiczny aspekt społecznej akceptacji Przemysłu 4.0.”
 5. dr Aneta Lipczyńska, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
  „Sytuacja demograficzna a problem bezrobocia w Polsce”
 6. mgr Piotr Hetmańczyk, Główny Instytut Górnictwa
  „PPP w Polsce - czy strategiczne partnerstwa między przedsiębiorstwem publicznym i prywatnym są przyszłością?”
 7. mgr Alina Stosor, Politechnika Śląska
  „Bezpieczeństwo dziecka z autyzmem i zaburzeniami zachowania podczas podróży lotniczej”
 8. dr Elżbieta Szul, UMCS w Lublinie
  „Prosumcja młodych konsumentów – przejawy i uwarunkowania”
 9. dr Paweł Kot, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  „Związek nadziei na sukces ze skutecznością tranzycji z systemu edukacji na rynek pracy”
 10. dr Ryszard Marszowki, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
  „Kadry kwalifikowane a zarządzanie zasobami ludzkimi na rynku pracy”
 11. dr Ryszard Marszowki, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
  „Rynek pracy Zabrza. Uwarunkowania społeczno-demograficzne”
 12. mgr Magdalena Stawska, Akademia Leona Koźmińskiego
  „Wpływa globalizacji na usieciowienie społeczeństwa – szanse i zagrożenia”

15.00-17.00  Sesja dzielona: PANEL OBCOJĘZYCZNY. Sala wykładowa B
Moderator: dr Marzena Będkowska-Obłąk, dr Aleksandra Chrupała

 1. Mgr., PhD. Martin Fero, Mgr., PhD. Ivana Novotná, Mgr., PhD. Martina Porubčinová, Faculty of Materials Science and Technology in Trnava Slovak University of Technology Institute for forecasting, Slovak Academy of Sciences
  „Work competencies in the context of the Industry 4.0 development in Slovakia”
 2. David Kalisz, PhD., Varsaw School of Management
  “Strategic Shift of Technology. How Industry 4.0 Shapes New Business Models without Competition”
 3. PhDr. Anna Čekanová,  Mgr. Peter Čekan, PhD., Faculty of Aeronautics, Technical University of Košice, Slovakia
  “Learning Styles and Standardized Aviation Communication between Pilots and ATC" 
 4. Ing. Daniela Čekanová,  PhDr., Anna Čekanová, PhD., Faculty of Aeronautics, Technical University of Košice, Slovakia
  “The Analysis of Teaching-Learning Strategies of Technical Aviation English"
 5. Mgr. Peter Čekan, PhD., Ing. Daniela Čekanová, Faculty of Aeronautics, Technical University of Košice, Slovakia
  "The Analysis of Procrastination among Students of Aeronautics"
 6. Ing., CSc. (PhD.) Stanislav Trnovec, Large Family Club, Bratislava
  “Social and technological changes. Which are primary?”
 7. Mgr Tanja Kosowski, Kozminski University Warsaw, Poland
  „The Notion of Age in Organizational Research and Legislative Debates”

 

17.00 - 17.30  Podsumowanie obrad, zamknięcie Konferencji


 

 Program Konferencji w pliku pdf

 Zapowiedź  Konferencji 

 Relacja z Konferencji

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
8 Konferencja Nauki Społeczne...