VIII Międzynarodowa Konferencja
„Nauki społeczne i techniczne – zakres współpracy
na rzecz perspektyw rozwoju Przemysłu 4.0

 

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,

Serdecznie zapraszam na VIII Międzynarodową Konferencję:

"Nauki społeczne i techniczne – zakres współpracy na rzecz perspektyw
rozwoju Przemysłu 4.0” 

która odbędzie się w Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Gliwicach,
28 września 2018 roku.

 

Plakat konferencji

 

Artykuły naukowe zgłoszone w ramach konferencji (po uzyskaniu pozytywnych recenzji), opublikowane zostaną w poniższych czasopismach (w zgłoszeniu prosimy o zadeklarowanie typowanego numeru):

 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 
  (Lista B, 13 pkt., poz. 2490)
 • Międzynarodowe Studia Humanistyczne. Społeczeństwo i Edukacja 
  (Lista B, 7 pkt., poz. 2062)
 • Europejskie Studia Społeczno-Humanistyczne Prosopon 
  (Lista B, 6 pkt., poz. 1754)
 • Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne Humanum 
  (Lista B, 7 pkt., poz. 1401)
 • Diagnostyka (wyłącznie dla reprezentantów nauk technicznych)

Artykuły powinny zostać przesłane do: 30.09.2018 roku. Proszę o przygotowanie tekstów zgodnie z wymogami edytorskimi w/w czasopism, dostępnymi na stronach internetowych każdego z nich.

W załączeniu formularze zgłoszeniowe. Zgłoszenia i wszelkie zapytania proszę przesyłać na adres: konferencjazppio@us.edu.pl 

Wysokość opłaty konferencyjnej ponoszonej przez uczestników konferencji to: 590 zł. Opłatę należy uiścić do 30.06.2018.Niezmienna pozostała formuła opłaty: za wystąpienie konferencyjne, niezależnie od ilości współautorów oraz bezpłatny udział bierny wszystkich zainteresowanych, niezależnie od statusu. 

Wpłaty prosimy dokonać na konto Politechniki Śląskiej w Gliwicach ul. Akademicka 2A 44-100 Gliwice: 60 1050 1230 1000 0002 0211 3056

ING BANK ŚLĄSKI S.A. O/ w Gliwicach

Opis wpłaty: „Nauki społeczne i humanistyczne 8”, nazwisko i imię uczestnika

Faktura zostanie wystawiona na podmiot dokonujący przelewu.

Rejestracja:

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 30 czerwca 2018 r. poprzez wypełnienie i odesłanie na adres konferencjazppio@us.edu.pl formularza zgłoszeniowego:

 8 Konf - Formularz zgłoszeniowy (PL)

 Anmeldeformular, Konferenz Nr. 8 (DE)

 8 Conference Registration Form (EN)

 

 Zaproszenie na 8 Konferencję Nauki społeczne i techniczne

 Call for papers - 8. Konferenz-Sozialwissenschaften und Technik (DE)

 Call for papers - 8th Conference Social and technical sciences (EN)

 

dr hab. Małgorzata Dobrowolska, prof. PŚ

 

 Program Konferencji

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
8 Konferencja Nauki Społeczne... zaproszenie