IX Międzynarodowa Konferencja
„Nauki społeczne i techniczne – zakres współpracy na rzecz rozwiązywania problemów zdrowotnych”

 

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,
Serdecznie zapraszamy na konferencję: 

 
 

IX Międzynarodowa Konferencja

Nauki społeczne i techniczne – zakres współpracy na rzecz
rozwiązywania problemów zdrowotnych

 

Ustroń, 28-29 wrzesień 2019 roku

 

ORGANIZATORZY:

Politechnika Śląska w Gliwicach

Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH mcbi.pl

 

WSPÓŁORGANIZATORZY KRAJOWI:

 • Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, Katedra Bezpieczeństwa Powszechnego
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii, Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych
 • Uniwersytet Śląski, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Pracy i Organizacji

 

WSPÓŁORGANIZATORZY ZAGRANICZNI:

 • UNIVERSITY OF SALTA, ARGENTINA
 • UNIVERSITY OF PORTO, PORTUGAL
 • TECHNICKA UNIVERZITA V KOSICACH, SLOVAKIA
 • NYENRODE BUSINESS UNIVERSITY, NETHERLANDS


Miejsce konferencji:

Hotel Jaskółka, Ustroń, ul. Zdrojowa 10

Zapraszamy reprezentantów wszystkich dyscyplin, wchodzących w skład nauk społecznych, humanistycznych, technicznych, medycznych, ekonomicznych - przedstawicieli nauki i praktyki do wspólnych rozważań na temat rozwiązywania problemów zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem pracy zawodowej.

Celem każdej z organizowanych konferencji z tej serii, jest stworzenie możliwości prezentacji rezultatów badań, nawiązania interdyscyplinarnej współpracy naukowej, wymiana myśli badaczy zainteresowanych zachodzącymi we współczesnym świecie zmianami społecznymi i technologicznymi. Integrowanie środowiska akademickiego, systemowość wypracowanych rozwiązań oraz interdyscyplinarność zagadnień uważamy za kluczowy kierunek dla rozwoju nauki.

Serdecznie zapraszamy do spotkania i wspólnej refleksji!

 

Plan konferencji

Dzień pierwszy: 28.09.2019

9.00 - 9.30  Aula. Uroczyste otwarcie: 

9.30 - 13.30  Sesja referatowa z przerwą kawową

13.30 – 14.00  Podsumowanie obrad,

14.00-15.00 obiad

15.00-17.30 Warsztaty rozwiązywania problemów zdrowotnych w miejscu pracy:
„Resilience – trening odporności” część 1.

18.00 – uroczysta kolacja

 

Dzień drugi: 29.09.2019

11.00-13.30 Warsztaty rozwiązywania problemów zdrowotnych w miejscu pracy:
„Resilience – trening odporności” część 2.

13.30-14.30 obiad

14.30 – podsumowanie i zamknięcie Konferencji


 

PUBLIKACJE:

Przewidywana forma upowszechnienia artykułów naukowych:

 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
 • Międzynarodowe Studia Humanistyczne. Społeczeństwo i Edukacja
 • Medycyna Pracy

 

Artykuły powinny zostać przesłane do 28.09.2019 roku, przygotowane zgodnie z wymogami edytorskimi w/w czasopism. Szczegółowe wymagania edytorskie zostaną przesłane po akceptacji zgłoszenia konferencyjnego.

 

OPŁATY:

Istnieją 3 możliwości wyboru opcji uczestnictwa w IX Konferencji:

 1. Uczestnictwo wyłącznie w części konferencyjnej w dniu 28.09.209, tj. wygłoszenie referatu wraz z publikacją artykułu w czasopiśmie, kwota: 800 PLN/185 EURO. Opłata obejmuje uroczystą kolację, bez noclegu. Opłatę należy uiścić do 30.08.2019.
 2. Uczestnictwo wyłącznie w części warsztatowej w dniu 28.09.2019 i w dniu 29.09.2019, opłata obejmuje także nocleg i uroczystą kolację, kwota: 450 PLN/115 EURO. Opłatę należy uiścić do 30.08.2019.
 3. Uczestnictwo w części konferencyjnej i warsztatowej. Opłata obejmuje wszystkie w/w opcje, kwota: 1000 PLN/250 EURO. Opłatę należy uiścić do 30.08.2019.

Udział bierny - bezpłatny.

 

Wpłaty prosimy dokonać na konto: 60 1050 1230 1000 0002 0211 3056

ING BANK ŚLĄSKI S.A. ODDZIAL W Gliwicach

Opis wpłaty: „Nauki społeczne i techniczne 9, nazwisko i imię uczestnika”

Faktura zostanie wystawiona na podmiot dokonujący przelewu.

 

KONTAKT:

Rejestracja:

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 30 sierpnia 2019 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: https://mcbi.pl/konferencja/zarejestruj-sie/

 

Wszelkie pytania prosimy kierować do:

Anna Kiljan anna.kiljan@polsl.pl

anita.pollak@us.edu.pl

malgorzata.dobrowolska@polsl.pl;

konferencjazppio@us.edu.pl

 

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
IX Konferencja Nauki Spoleczne... 2019