Dni Jakości Kształcenia 2019

 

 

 

JM Rektor Politechniki Śląskiej
Profesor Arkadiusz Mężyk
serdecznie zaprasza do udziału w

DNIACH JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

14-15 maja 2019

Program:

14.05.2019
godzina: 10.00-15.00

VI Ogólnopolskie Spotkanie Pełnomocników Rektorów ds. Jakości Kształcenia

Miejsce: Sala Senatu Politechniki Śląskiej, Gliwice ul. Akademicka 2

15.05.2019

Seminarium otwarte:

„Rozwój uczelni XXI wieku a współczesne wyzwania jakości kształcenia”

Miejsce: Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko”, Gliwice, ul. Pszczyńska 85

Godzina

Przebieg

10.00 – 10.05

Otwarcie spotkania
Prof. Beata Pituła
Dyrektor Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych

10.05 – 10.15

Powitanie Gości
Prof. Arkadiusz Mężyk
J.M. Rektor Politechniki Śląskiej

10.15 – 11.00

Oddziaływanie jakości zarządzania na jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym, w warunkach wdrażania reformy szkolnictwa wyższego

Prof. Tadeusz Wawak
Uniwersytet Jagielloński

11.00 – 11.30

Wyzwania w zarządzaniu jakością z perspektywy EHEA i Polski

Prof. Jakub Brdulak
Członek Zarządu Fundacji na rzecz Jakości Kształcenia (FJK) przy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP)

11.30 – 12.00

Jakość formalna - malowanie trawy sektorowego pastwiska?

Mecenas Marcin Chałupka
Radca Prawny, ekspert w zakresie Prawo o Szkolnictwie Wyższym

12.00 – 12.30

Przerwa kawowa

12.30 – 13.00

DEBATA

Moderator: Prof. Przemysław Gębal
Zastępca Dyrektora ds. Studenckich i Kształcenia
w Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych

Zaproszeni goście:

Prof. Tomasz Trawiński, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia Politechniki Śląskiej

Prof. Andrzej Misiołek, Senator RP

Prof. Robert Ulewicz, Politechnika Częstochowska, Pełnomocnik Rektora ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

Prof. Jacek Kucharski, Politechnika Łódzka, Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia

Mgr Aneta Siwczyk, Prodziekan Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

13.00 – 13.10

Podsumowanie Dni Jakości Kształcenia:
Prof. Beata Pituła
Dyrektor Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych
Prof. Marek Roszak
Pełnomocnik Rektora Politechniki Śląskiej ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

13.15 – 15.00

CZĘŚĆ WARSZTATOWA

Warsztaty dla pracowników akademickich Politechniki Śląskiej:
Ewaluacja efektów kształcenia w szkolnictwie wyższym
Prowadzący:
dr Anna Waligóra, mgr Jolanta Konieczny (Politechnika Śląska)

Warsztaty dla studentów Politechniki Śląskiej:
Ankietyzacja jako wyraz partycypacji studentów w procesie oceny jakości kształcenia
Prowadzący:
mgr Maria Flanczewska-Wolny, dr Anna Suchon, mgr Monika Morgała (Politechnika Śląska)

 

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy o zgłoszenie swojego udziału drogą elektroniczną: mgr Katarzyna Stachura lub telefonicznie, tel. 32 400 39 52

 

Organizatorzy:

POLITECHNIKA ŚLĄSKA
Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych
Uczelniana Rada ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
Dział Spraw Studenckich i Kształcenia

 

 Program wydarzenia w pliku pdf

  Plakat wydarzenia

 Ubiegłoroczna edycja tego wydarzenia

 

>>> Relacja z wydarzenia

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Dzień Jakości Kształcenia