Serdecznie zapraszamy społeczność Politechniki Śląskiej na:

logo

Honorowy Patronat J.M. Rektora Politechniki Śląskiej

17 maja 2017

miejsce:
Centrum Edukacyjno-Kongresowe Politechniki Śląskiej,
Gliwice, ul. Stanisława Konarskiego 18B

 

 PROGRAM

GODZINA

PRZEBIEG SPOTKANIA

9.00 – 9.15

Wprowadzenie - mgr Maria Flanczewska-Wolny

9.15 – 9.30

Powitanie gości i uczestników Dnia Jakości Kształcenia w Politechnice Śląskiej
dr hab. Beata Pituła prof. nzw. w Pol. Śl.
Dyrektor Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych

9.30 – 9.50

Uroczyste otwarcie Dnia Jakości Kształcenia w Politechnice Śląskiej
prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk
J.M. Rektor Politechniki Śląskiej

9.50 – 10.10

„Systemowe ujęcie jakości kształcenia - idee a praktyka”
dr hab. inż. Marek Roszak
Pełnomocnik Rektora ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, Przewodniczący Uczelnianej Rady ds. SZJK

10.10 – 10.30

„Ramy parametryzacji”
dr hab. Piotr Wróblewski
Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej

10.30 – 10.50

„Zintegrowany System Kwalifikacji”
dr hab. inż. Barbara Kliszczewicz, prof. nzw. w Pol. Śl.
Pełnomocnik Rektora ds. Pełnego Wdrożenia Procesu Bolońskiego i KRK

10.50 – 11.10

„Realizacja projektów badawczych i dydaktycznych a jakość kształcenia na uczelni wyższej”
dr hab. Izabela Jonek-Kowalska, prof. nzw. w Pol. Śl.
Prodziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania

11.10 – 11.30

„Interaktywne formy prowadzenia zajęć a aspekt jakości kształcenia”
mgr Jacek Pradela
Administrator Platformy MOODLE w Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych

11.30 – 12.00

Dyskusja
dr hab. Beata Pituła prof. nzw. w Pol. Śl.
Dyrektor Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych

12.00 – 12.15

Podsumowanie części plenarnej
dr hab. Beata Pituła prof. nzw. w Pol. Śl.
Dyrektor Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych

12.15 – 13.00

Przerwa

13.00 – 14.00

Forum Pracodawców
moderator: mgr M. Flanczewska-Wolny

 

Komitet organizacyjny:
Przewodnicząca Komitetu: dr hab. Beata Pituła, prof. nzw. w Pol.Śl.,
Dyrektor Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych
Członkowie komitetu:

  • dr Barbara Grzyb
  • dr Marzena Będkowska-Obłąk - Pełnomocnik Dyrektora ds. SZJK w Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych
  • dr Ewa Figas
  • mgr Maria Flanczewska-Wolny
  • dr Paweł Wawrzała
  • Zespół ds. SZJK w Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych
  • Samorząd Studentów Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych
  • Koło Naukowe „SIMUL” – opiekun dr Jerzy Wolny

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Dzień Jakości Kształcenia