Serdecznie zapraszamy społeczność Politechniki Śląskiej na:

 Dzień Jakości Kształcenia

Nowoczesne kształcenie drogą indywidualnego rozwoju studenta

 

17 maja 2018

miejsce:
Centrum Edukacyjno-Kongresowe Politechniki Śląskiej,
Gliwice, ul. Stanisława Konarskiego 18B, aula C

 

PROGRAM RAMOWY

Godzina

Przebieg

9.30

Moderator:
dr hab. Przemysław Gębal, prof. PŚ 
Zastępca Dyrektora ds. Studenckich i Kształcenia
w Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych

9.30-9.45

Wprowadzenie i powitanie gości
dr hab. Beata Pituła, prof. PŚ
Dyrektor Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych

9.45-10.00

Uroczyste otwarcie Dnia Jakości Kształcenia w Politechnice Śląskiej
prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk
J.M. Rektor Politechniki Śląskiej

10.05-10.35

Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania
i innowacje

dr hab. inż. Seweryn Spałek, prof. PŚ, dr inż. Marzena Podgórska
Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej

10.35-11.05

Kształcenie nauczycieli ewolucja czy rewolucja?
dr hab. Bożena Stawoska-Jundziłł, prof. UP
Polska Komisja Akredytacyjna

11.05-11.35

Prezentacja programu mentorskiego - indywidualne ścieżki kształcenia
jako dobra praktyka

mgr Grażyna Maszniew
Kierownik Działu Spraw Studenckich i Kształcenia

11.35-12.05

Portfolio studenta
mgr Małgorzata Sołtyńska-Rąb
Kierownik Biura Karier Studenckich

12.05-12.20

Podsumowanie Dnia Jakości Kształcenia w Politechnice Śląskiej
dr hab. Przemysław Gębal, prof. PŚ
Zastępca Dyrektora ds. Studenckich i Kształcenia
w Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych

12.25

Przerwa kawowa

14.00

Część warsztatowa
miejsce: Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych,
Gliwice, ul. Hutnicza 9-9A, aula

Ilościowa elektroencefalografia QEEG, HD-EEG w badaniach naukowych i planowaniu terapii

prowadzący: Robert Kozłowski, firma: BIOMED
prezentacja/stoisko wystawowe z aparaturą do badań naukowych i terapii

 

Komitet organizacyjny:
Przewodnicząca Komitetu: dr hab. Beata Pituła, prof. PŚ,
Dyrektor Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych
Członkowie komitetu:

  • dr Marzena Będkowska-Obłąk - Pełnomocnik Dyrektora ds. SZJK w Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych
  • dr Barbara Grzyb
  • dr Paweł Wawrzała
  • Zespół ds. SZJK w Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych
  • Przewodniczący oraz Członkowie Uczelnianej Rady ds. SZJK
  • Samorząd Studentów Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych

 

 Plakat wydarzenia

  Relacja z wydarzenia

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Dzień Jakości Kształcenia