DZIEŃ OTWARTY kierunku Filologia

temat przewodni:
„Język obcy - narzędziem komunikacji i współpracy”

termin: 05 kwietnia 2017
miejsce: Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych, 44-100 Gliwice, ul. Hutnicza 9-9a

Program:

11.00-11.15

Powitanie gości: Zastępca Dyrektora ds. Organizacji i przekształceń / Zastępca Dyrektora ds. kierunku Filologia, aula

11.15-12.00

Prezentacja kierunku/ instytucji (wizytacja stoisk poszczególnych specjalności)

12.00- 13.15

Warsztaty językowo- kulturowe/seminaria naukowo-dydaktyczne

 

Język angielski

mgr Grzegorz Wlaźlak - Języki celtyckie (Szkocja, Walia, Irlandia), sala 14, godz. 12.00-12.30

 

Język francuski

mgr Renata Klimek-Kowalska
sala 18, 12.00-12.30
Un abécédaire suisse – ce qu’il faut savoir sur la Suisse romande - Szwajcarskie abecadło - co warto wiedzieć o Szwajcarii romańskiej.

mgr Manon Cuppens i studenci II roku  
sala 15, 12.00-12.30
Le voyage à travers les cantons de la Suisse romande – habitants, leur langue et leurs habitudes.Podróż po kantonach Szwajcarii romańskiej – mieszkańcy ich język i ich zwyczaje.

mgr Manon Cuppens i studenci II roku
sala 15,12.45-13.15
Le voyage à travers les cantons de la Suisse romande – habitants, leur langue et leurs habitudes. Podróż po kantonach Szwajcarii romańskiej – mieszkańcy ich język i ich zwyczaje.

mgr Renata Klimek-Kowalska
sala 18, 12.45-13.15
Un abécédaire suisse – ce qu’il faut savoir sur la Suisse romande. Szwajcarskie abecadło - co warto wiedzieć o Szwajcarii romańskiej.

 

Język hiszpański

dr Cecylia Tatoj - Hiszpania znana czy nieznana? Krótka podróż po Półwyspie Iberyjskim, sala 17, godz. 12.00-12.30

 

Język niemiecki

dr M. Będkowska-Obłąk
sala 118, godz. 12.00-12.30
Deutsch in der Schweiz, ist es weiterhin noch Deutsch, oder eine Sondersprache? - Język niemiecki w Szwajcarii, czy to jeszcze język niemiecki, czy już odrębny język?

mgr Monika Fryczkowska-Soczawa, studenci II roku specjalności język niemiecki
sala 117, godz. 12.00-12.30
Schweizerische Elemente, die uns jeden Tag begleiten - Elementy Szwajcarii, które towarzyszą nam na co dzień

mgr Monika Fryczkowska-Soczawa, studenci II roku specjalności język niemiecki
sala 117, godz. 12.45-13.15
Schweizerische Elemente, die uns jeden Tag begleiten - Elementy Szwajcarii, które towarzyszą nam na co dzień

dr M. Będkowska-Obłąk
sala 118, godz. 12.45-13.15
Deutsch in der Schweiz, ist es weiterhin noch Deutsch, oder eine Sondersprache?- Język niemiecki w Szwajcarii, czy to jeszcze język niemiecki, czy już odrębny język?

 

Język włoski

dr Danuta Augustyn - „Alla scoperta del misterioso Canton Ticino" -  “Tajemniczy Kanton Ticino" – “Ticinum, Ticino, Tessyn...  in cui si incrociano lingue e  culture" -"Ticinum, Ticino, Tessyn, czyli o tym, jak  przenikają  się  języki i kultury”- sala 16, godz. 12.00-12.30

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Dzień Otwarty - Filologia