FORUM PRACODAWCÓW 2019

W KOLEGIUM NAUK SPOŁECZNYCH I FILOLOGII OBCYCH
POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

7 czerwca 2019

 

Komitet organizacyjny:
Przewodnicząca:
dr hab. Beata Pituła prof. PŚ
Dyrektor Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej

Członkowie komitetu organizacyjnego:
prof. dr hab. Andrzej Kiepas
Zastępca Dyrektora ds. Nauki i Rozwoju
dr hab. Przemysław Gębal, prof. PŚ
Zastępca Dyrektora ds. Studenckich i Kształcenia
dr Barbara Grzyb
dr Paweł Wawrzała
mgr Maria Flanczewska-Wolny

Forum Pracodawców, to kolejne wydarzenie organizowane w Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej skierowane do społeczności akademickiej, którego głównym celem jest promocja propozycji poprawy jakości kształcenia studentów.

Przedsięwzięcie jest znakomitą okazją do wymiany dobrych praktyk kształcenia nauczycieli i poznania wzajemnych oczekiwań i potrzeb zarówno studentów, jak i pracodawców, pozwalających na ich jak najpełniejsze zaspakajanie w ramach oferty edukacyjnej Kolegium.

Na zaproszenie Dyrektora Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych odpowiedzieli dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek edukacyjnych funkcjonujących na terenie Śląska, których będziemy gościć podczas czwartej edycji wydarzenia.

 

PROGRAM

Forum Pracodawców 2019

7 czerwca 2019, aula Kolegium, ul. Hutnicza 9-9A

Godzina

Przebieg spotkania

10.00 – 10.15

Wprowadzenie
Moderator: mgr Maria Flanczewska-Wolny

10.15 – 10.20

Powitanie gości i uczestników Forum Pracodawców
Uroczyste otwarcie IV edycji Forum Pracodawców
dr hab. Beata Pituła, prof. PŚ
Dyrektor Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych

10.20 – 10.40

Współczesny wizerunek placówki dla dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych
mgr Sylwia Korfanty–Zdanowska
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ziemięcicach

10.40 – 11.00

Wyzwania i potrzeby współczesnej szkoły specjalnej
mgr Dorota Tarczyńska
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7
w Gliwicach

11.00 – 11.30

Dyskusja

11.30 – 12.15

Podsumowanie Forum Pracodawców
mgr Maria Flanczewska-Wolny

12.15 – 12.25

Zamknięcie Forum Pracodawców
dr hab. Beata Pituła, prof. PŚ
Dyrektor Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych

 

Serdecznie zapraszamy!

======

 

 

Forum Pracodawców 2019
w Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych
Politechniki Śląskiej

W dniu 7 czerwca 2019 roku w Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej odbyła się czwarta edycja „Forum Pracodawców”. Gości, studentów oraz pracowników Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych powitała dr hab. Beata Pituła, prof. PŚ. Dyrektor Kolegium. Podkreśliła, że głównym celem tego przedsięwzięcia jest podnoszenie jakości kształcenia w kontekście łączenia sfery nauki z praktyką pedagogiczną. Istotny aspekt stanowią również oczekiwania pracodawców i ich wkład w budowanie współczesnego wizerunku przyszłego nauczyciela.
Moderatorem spotkania studentów z pracodawcami:

 • Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore w Katowicach
 • Niepubliczne Przedszkole i Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi „Wesołe Słoneczka” w Katowicach
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ziemięcicach
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dąbrowie Górniczej
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 w Gliwicach
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach
 • Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim
 • Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi Nr 21 w Gliwicach
 • Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym w Kamieńcu
 • Szkoła Podstawowa Nr 38 im. Wojska Polskiego w Chorzowie
 • Niepubliczne Anglojęzyczne Przedszkole Montessori „Bajtuś” w Rybniku

była mgr Maria Flanczewska-Wolny.

Goście zostali poproszeni o zaprezentowanie swoich placówek oraz wskazanie najważniejszych kompetencji nauczyciela z perspektywy potrzeb praktyki edukacyjnej, których posiadanie decyduje o potencjalnym zatrudnieniu.

Mgr Maria Flanczewska-Wolny podsumowując tę część spotkania zwróciła uwagę, że nakreślony wizerunek współczesnego nauczyciela, ale też oczekiwania i wymagania pracodawców stanowić będą punkt odniesienia dla realizowanych w Kolegium programów kształcenia studentów.

W części plenarnej spotkania swoją placówkę zaprezentowała dr Aleksandra Pyrzyk-Kuta z Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore w Katowicach. Prezentacja pozwoliła na przybliżenie zakresu działalności instytucji i jej wielu znaczących osiągnięć. Kolejne wystąpienie zaznajomiło zebranych z działalnością Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Ziemięcic, którą przedstawiła zebranym Dyrektor mgr Sylwia Korfanty-Zdanowska.

W imieniu Gości wystąpiła Dyrektor mgr Marta Ir, która dziękując za zaproszenie podkreśliła ogromną rangę „Forum” dla obydwu stron, studentów i pracodawców. Dopełnieniem tego spotkania, były deklaracje pracodawców dotyczące zatrudnienia absolwentów Kolegium.

Dyrektor Kolegium zamykając spotkanie, podziękowała obecnym za udział w spotkaniu, zaznaczając, że Forum jest ważną płaszczyzną współpracy i miejscem zdobywania rzetelnych informacji o zawodzie i możliwościach zatrudnienia dla studentów, dlatego też jego idea będzie kontynuowana w kolejnych latach. Tym samym wyraziła nadzieję na kolejne spotkanie w jeszcze liczniejszym gronie za rok.

Zapraszamy do fotorelacji

 

 

 

Opracowanie: dr Barbara Grzyb

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Forum Pracodawców 2019