Journal of Human Dignity and Wellbeing
(JOHDAW)

 

Journal of Human Dignity and Wellbeing

 

Półrocznik Journal of Human Dignity and Wellbeing jest międzynarodowym, naukowym, recenzowanym czasopismem. Jego celem jest prezentacja najważniejszych dokonań naukowych z zakresu nauk społecznych i humanistycznych dotyczących godności, praw człowieka i zrównoważonego rozwoju.  Obejmuje szerokie spektrum zagadnień z pedagogiki, psychologii, socjologii, filozofii, teologii, filologii, aż po ekonomię, informatykę, czy prawo itd.

Czasopismo Journal of Human Dignity and Wellbeing w wersji elektronicznej (www.johdaw.com) i papierowej ukazuje się co pół roku. Zostało założone w 2016 roku. Redaktorem naczelnym pisma jest prof. nadzw. dr hab. Izabela Bieńkowska. W skład Rady Programowej wchodzą przedstawiciele z ośrodków naukowych z kraju i zagranicy, m.in. z Węgier, Austrii, Słowacji, Litwy, USA, Wenezueli, Argentyny, Turcji, Ukrainy, Czech.

W Czasopiśmie publikowane są artykuły naukowe, recenzje, studia przypadków, modelowe koncepty, doniesienia z badań. Nad wartością merytoryczną czasopisma czuwa międzynarodowy zespół, pochodzący z różnych ośrodków naukowych. Artykuły ukazują się wyłącznie w języku angielskim. Wszystkie przechodzą dwuetapową recenzję, z uwzględnieniem dobrej praktyki modelu „double-blind review proces”. Czasopismo spełnia standardy określone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla publikacji naukowych.

Journal of Human Dignity and Wellbeing jest wydawany przez:
Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej,
Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej
oraz Wydawnictwo „Sciptum”.

Strona periodyku: www.johdaw.com

Facebook: www.facebook.com/dignityandwellbeing

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
JOHDAW