Politechnika Śląska

KOLEGIUM NAUK SPOŁECZNYCH I FILOLOGII OBCYCH

konferencja naukowa

 

Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych ma zaszczyt zaprosić do udziału
w konferencji naukowej pod tytułem:

„JĘZYK –NAUKA –TECHNIKA”

Gliwice, 16 czerwca 2018r.

Tematyka konferencji:

 • definicje, klasyfikacje i metody badania języków specjalistycznych, szczególnie języka nauki i języka techniki (j.n.t.) z uwzględnieniem szerokiego spektrum ich odmian,
 • dyskursy, gatunki i rejestry j.n.t.,
 • praktyczne i teoretyczne problemy nauczania j.n.t. jako obcych języków specjalistycznych w ujęciu praktycznym i teoretycznym, szczególnie:
  - rola i zadania nauczyciela j.n.t.
  - specyfika zajęć i kursów j.n.t.
  - znaczenie zastosowania materiałów autentycznych w nauczaniu j.n.t.
  - ocena przydatności istniejących podręczników do nauczania j.n.t
  - typologia uczących się j.n.t.
  - znaczenie analizy potrzeb w nauczaniu j.n.t.
 • teoretyczne podstawy tłumaczenia j.n.t. i ich praktyczne zastosowanie
 • nauczanie tłumaczenia j.n.t.
 • stopień trudności tekstów j.n.t. – metody oceny i znaczenie w procesie nauczania i tłumaczenia.

 Zapraszamy do wygłaszania 20-minutowych referatów w języku angielskim
i polskim. Wygłoszone w trakcie konferencji referaty zostaną po otrzymaniu
pozytywnej recenzji opublikowane w czasopiśmie naukowym:
Studia Neofilologiczne, lista B-7 pkt.

Komitet naukowy konferencji:

   prof. zw.dr hab. Władysław Miodunka
   prof. zw.dr hab. Andrzej Łyda
   dr hab. Marcin Grygiel, prof. UR
   dr hab. Piotr Mamet, prof. PŚ
   dr hab. Krystyna Warchał (UŚ)
   dr Jolanta Łącka-Badura (UE Katowice)

Informacje organizacyjne:

Zgłoszenie uczestnictwa, w tym tytuł referatu oraz streszczenie wraz z dodatkowymi informacjami (załącznik -karta zgłoszenia) należy przesłać w formie elektronicznej do dnia 30.04.2018 r.na adres mailowy: rk.konferencje@polsl.pl

Opłata konferencyjna:

   uczestnicy konferencji zgłaszający wystąpienie z referatem: 380zł/osoba
   pozostali uczestnicy: 100 zł/osoba

   Konto:60 1050 1230 1000 0002 0211 3056

   W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko oraz dopisać:
   opłata konferencyjna: konferencja RK2018, filologia

Organizatorzy konferencji/zespół redakcyjny:

   dr hab. Przemysław Gębal, prof.PŚ - kierownik konferencji,
   dr Marzena Będkowska-Obłąk,
   dr Aleksandra Chrupała,
   dr Ewa Figas, dr Alina Jackiewicz,
   mgr Jacek Pradela

 

 

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Konferencja Język - Nauka - Technika