międzynarodowa konferencja naukowa

Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych ma zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji naukowej pod tytułem: 

„JĘZYK – NAUKA – TECHNIKA”

Gliwice, 15 czerwca 2019 r.

            Tematyka konferencji:

 • definicje, klasyfikacje i metody badania języków specjalistycznych, szczególnie języka nauki i języka techniki (j.n.t.) z uwzględnieniem szerokiego spektrum ich odmian,
 • dyskursy, gatunki i rejestry j.n.t.,
 • praktyczne i teoretyczne problemy nauczania j.n.t. jako obcych języków specjalistycznych w ujęciu praktycznym i teoretycznym, szczególnie:
  -
  specyfika zajęć i kursów j.n.t.
  - znaczenie zastosowania materiałów autentycznych w nauczaniu j.n.t.
 • teoretyczne podstawy tłumaczenia j.n.t. i ich praktyczne zastosowanie
 • nauczanie tłumaczenia j.n.t.
 • stopień trudności tekstów j.n.t. – metody oceny i znaczenie w procesie nauczania i tłumaczenia.

Organizatorzy konferencji/zespół redakcyjny: 

Dr Grzegorz Wlaźlak - kierownik konferencji
Dr hab. Piotr Mamet, prof. PŚ –
Dr Joanna Czołgała-Kiełboń
Dr Marzena Będkowska-Obłąk
mgr Barbara Mucha

mgr Jacek Pradela

Program konferencji 

 

   

International scientific conference

 

The College of Social Sciences and Foreign Languages has the honor to invite you to participate in a scientific conference entitled:

„LANGUAGE – SCIENCE – TECHNOLOGY”

Gliwice, 15 June 2019

 

 • The conference leading themes:
  definitions, classifications and methods of testing specialized languages,
  especially the language of science and the language of technology, taking into
  account a wide spectrum of their varieties,
  discourse, genres and registers,
 • practical and theoretical problems of teaching foreign specialist languages in practical and theoretical terms, especially: specific types of classes and courses; the importance of using authentic materials in teaching etc.
 • theoretical basis of translation and their practical application
 • teaching translation
 • the level of difficulty of texts - assessment methods and importance in the teaching and translation proces

Conference organizers / editorial team:

Dr Grzegorz Wlaźlak – conference head
Dr hab. Piotr Mamet, prof. PŚ –
Dr Joanna Czołgała-Kiełboń
Dr Marzena Będkowska-Obłąk
mgr Barbara Mucha
mgr Jacek Pradela

Conference programme

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Konferencja Język-Nauka-Technika 2019