IV Ogólnopolska Konferencja
„Nauki społeczne i humanistyczne – zakres współpracy
na rzecz KOOPERACJI – WSPÓŁPRACY – PRZYJAŹNI”

Katowice, 19 czerwca 2017 roku

CITT Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Gliwice, ul. Banacha 7

Organizator Konferencji:
Politechnika Śląska
Współorganizatorzy Konferencji:
Uniwersytet Śląski w Katowicach,
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach

HONOROWY PATRONAT J.M. REKTORA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
HONOROWY PATRONAT MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

 

Plan konferencji

10.00 - 10.15  Aula. Uroczyste otwarcie:
Władze Rektorskie, Reprezentanci Współorganizatorów, Dyrektor CITT,
Władze Kolegium i Przewodniczące Komitetu Naukowego i Organizacyjnego

10.15 - 12.00  Aula. Sesja wspólna: KOOPERACJA – WSPÓŁPRACA – PRZYJAŹŃ

 1. prof. zw. dr hab. Andrzej Kiepas, Politechnika Śląska w Gliwicach
  „Czy nauki humanistyczne potrzebne są naukom technicznym? - związki – problemy - wyzwania”
 2. dr hab. Aleksandra Kuzior, prof.  nzw. w Pol. Śl., Politechnika Śląska w Gliwicach
  „Zrównoważona organizacja w zrównoważonym społeczeństwie”
 3. dr hab. Anna Wziątek-Staśko, prof.  nzw. w WSB, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  „Kultura organizacyjna narzędziem kreacji przyjaznego środowiska pracy”
 4. dr hab. Zbigniew Grzywna, prof.  nzw. w AJD, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
  „Zarządzanie czy dowodzenie w sytuacjach kryzysowych”
 5. dr hab. Hanna Przybyła-Basista, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  „Dzieci i rodzice w zmieniających się rodzinach w zmieniającym się świecie a współpraca rodzicielska”
 6. dr hab. Ewa Rzechowska, prof. nzw. w KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie
  „Czym są i czemu służą przyjaźnie i znajomości budowane przez młodych dorosłych?”
 7. dr Hubert Niedziocha, mgr Edyta Kokuła, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
  „Proces deintytucjonalizacji – kierunek zmian. Na podstawie pilotażu w woj. Śląskim”

12.00 – 12.30  Przerwa kawowa

12.30-14.30  Aula. Sesja dzielona: PRACA – ORGANIZACJA – ZARZĄDZANIE

 1. prof. zw. dr hab. Barbara Kożusznik, dr Małgorzata Chrupała-Pniak, mgr Michał Brol, Aleksandra Cichos, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  „System mediacji jako przykład współpracy na rzecz zapobiegania i rozwiązywania konfliktów wewnątrz-organizacyjnych”
 2. dr Marta Stasiła-Sieradzka, dr Marta Znajmiecka-Sikora, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Łódzki
  „Pracownicza ocena klimatu bezpieczeństwa pracy i jej znaczenie dla zarządzania zasobami ludzkimi na rzecz kreowania bezpiecznego środowiska pracy. Kooperacyjny zakres działań w obszarze ZZL i BHP”
 3. dr Anita Pollak, dr Patrycja Rudnicka, dr Małgorzata Chrupała-Pniak, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  „Wpływ zaangażowania, motywacji oraz doświadczanego stresu w pracy na osiąganą efektywność w pracy”
 4. dr Patrycja Rudnicka, dr Małgorzata Chrupała-Pniak, dr Anita Pollak, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  „Akceptacja stosowania systemów informatycznych w zarządzaniu zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach”
 5. mgr Mateusz Paliga, dr Anita Pollak, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  „Zależności między orientacją pozytywną i inteligencją emocjonalną a wymiarami przywództwa autentycznego”
 6. mgr Dominik Adamek, Anna Koś, Ewelina Skubała, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  „Polska wersja skróconej Skali Osobowości Proaktywnej”
 7. dr Marta Stasiła-Sieradzka, dr hab. Elżbieta Turska, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  „Poczucie misji społecznej oraz więzi ze współpracownikami a zadowolenie z pracy i życia w grupie ratowników górniczych”
 8. dr Dominika Ochnik, dr Marta Stala, dr Renata Rosmus, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
  im. W. Korfantego w Katowicach
  „Skala prospołecznych preferencji zawodowych”
 9. dr Ryszard Marszowski, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
  „Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego w świetle opinii przedstawicieli samorządu terytorialnego. Diagnoza potrzeb”
 10. dr Magdalena Bartczak, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
  „Korzyści wynikające z wdrożenia w przedsiębiorstwie zarządzania przez wartości”

14.30 - 15.00 Przerwa obiadowa

15.00-17.00  Aula. Sesja dzielona: CZŁOWIEK – RODZINA – SPOŁECZEŃSTWO

 1. dr Anna Kołodziej-Zaleska, mgr Michalina Ilska, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  „Małżonkowie powinni być najlepszymi przyjaciółmi” – a „małżeństwo to partnerstwo doskonałe” – znaczenie mitów małżeńskich w życiu pary i rodziny”
 2. dr hab. Hanna Przybyła- Basista, mgr Anna Kózka, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  „Współpraca rodzicielska”
 3. dr Joanna Kucharewicz, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  „Zanim zostaną rodzicami. Gotowość kandydatów na rodziców adopcyjnych do współpracy z instytucjami prowadzącymi procedurę adopcyjną”
 4. dr Aleksandra Wieteska, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  „Psychologiczne i zdrowotne konteksty aktywności fizycznej adolescentów”
 5. dr Marianna Dąbrowska-Wnuk, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  „Zaangażowanie mężczyzn – przyszłych ojców w procesie oczekiwania narodzin dziecka a styl przywiązania do partnerki”
 6. mgr Anna Kózka, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  „Osoby z niepełnosprawnością w percepcji społecznej – czy mogę się „z nimi” przyjaźnić?”
 7. mgr Anna Brandt, mgr Krystyna Buszman, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  „Sieć wsparcia czy wsparcie w sieci? Tradycyjne versus nowoczesne formy pomocy w zmaganiu
  się z chorobą”
 8. mgr Alina Stosor, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gliwicach
  „Akceptacja niepełnosprawności w rodzinie w kontekście doświadczanego wsparcia społecznego – rola grup wsparcia”
 9. dr hab. Beata Pituła, prof. nzw. w Pol. Śl, dr Anna Waligóra, Politechnika Śląska w Gliwicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  „Kooperacja, współpraca i przyjaźń w gronie pedagogicznym w opinii aktywnych zawodowo nauczycieli"
 10. dr Mariola Paruzel-Czachura, dr hab. Małgorzata Dobrowolska, prof. nzw. w Pol. Śl., Uniwersytet Śląski
  w Katowicach, Politechnika Śląska w Gliwicach
  „Biję, ale kocham“ – koncepcja partnerskiej przemocy partnerskiej z perspektywy psychologii moralności”

12.30-14.30  Sala konferencyjna. Sesja dzielona: ŚRODOWISKO – OPIEKA – INTEGRACJA

 1. mgr inż. Mariusz Olejniczak, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
  „Pilotowe badanie współtworzenie wartości z pacjentami”
 2. dr Małgorzata Sztorc, Politechnika Świętokrzyska
  „Budowanie trwałych relacji międzykulturowych pracowników korporacji hotelowych”
 3. dr Edyta Charzyńska, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  „Wiek jako moderator relacji między perspektywą czasową a jakością życia związaną ze zdrowiem wśród pacjentów z nowotworem”
 4. dr Gabriela Kowalska, dr Patrycja Jurkiewicz, Politechnika Śląska, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
  „Na drodze do przyjaźni osób z niepełnosprawnością intelektualną”
 5. dr Marzena Śniarowska-Tlatlik „Techniki kreatywne na rzecz współpracy i podniesienia jakości życia
  w wymiarze relacji na płaszczyźnie zawodowej i osobistej. Przegląd wybranych technik. Rozwój osobisty
  i zawodowy”
 6. dr inż. arch. Małgorzata Balcer-Zgraja, Politechnika Śląska w Gliwicach
  „Przestrzeń współpracy w budynkach kulturalno-oświatowych”
 7. dr Joanna Bulska, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  „Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w Szkole Promującej Zdrowie – działalność na rzecz współpracy ze środowiskiem lokalnym”
 8. dr hab. Alicja Łaska-Formejster, Uniwersytet Łódzki
  „Czy Hipokrates mógłby być przyjacielem pacjenta? Na czym polega współczesny problem z rozwijaniem współpracy w relacjach o charakterze medycznym?”
 9. dr hab. Małgorzata Dobrowolska prof. nzw. w Pol. Śl., dr Magdalena Ślazyk-Sobol, Politechnika Śląska w Gliwicach, Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu
  „Zaangażowanie i przywiązanie organizacyjne a wypalenie zawodowe w elastycznych formach zatrudnienia”
 10. dr hab. Małgorzata Dobrowolska prof. nzw. w Pol. Śl, dr Magdalena Ślazyk-Sobol, Politechnika Śląska w Gliwicach, Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu
  „Psychologiczne koszty pracy wybranych grup zawodowych ochrony zdrowia zatrudnionych w tradycyjnych i elastycznych formach pracy”

 

15.00-17.00  Sala konferencyjna. Sesja dzielona: ZMIANA – ROZWÓJ – KREACJA

 1. dr Ryszard Marszowski, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
  „Regres demograficzny w województwie śląskim. Źródła i następstwa”
 2. dr hab. Agata Chudzicka-Czupała, prof. nzw. w SWPS, dr Marta Stasiła-Sieradzka, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  „Ocena obszarów życia zawodowego a nasilenie stresu funkcjonariuszy straży granicznej”
 3. dr hab. Elżbieta Turska, dr Marta Stasiła-Sieradzka, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  „Orientacja życiowa i typ partycypacji społecznej a postawa wobec przejścia na rynek pracy w okresie wschodzącej dorosłości. Mediująca rola wartości”
 4. mgr Wioleta Gzowska, mgr Sebastian Gęgotek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  „Zarządzanie współpracą międzygeneracyjną pracowników jako determinant sukcesu współczesnej organizacji”
 5. dr Marcin Wnuk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  „Wsparcie otrzymane od przewożonego jako zmienna pośrednicząca między oceną sprawiedliwości organizacyjnej a wdzięcznością wobec organizacji i satysfakcją z pracy”
 6. dr Marcin Wnuk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  „Wsparcie otrzymywane od przełożonego jako istotny czynnik dla przywiązania emocjonalnego do organizacji oraz zamiaru jej opuszczenia. Pośrednicząca rola wdzięczności oraz lojalności wobec organizacji”
 7. dr Magdalena Kraczla, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  „Współpraca menadżera z podwładnym poprzez coachingowy styl kierowania w kontekście uwarunkowań osobowych”
 8. mgr Michał Naczyński, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  „Przemoc rówieśnicza w kontekście klimatu szkolnego”
 9. mgr Tomasz Kuta, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
  „Arteterapia a kreatywność”
 10. mgr Jagoda Sikora, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  „Matka wracająca do pracy i jej zasoby”
 11. mgr Janusz Siwiorek, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  „Wypalenie zawodowe w polskiej szkole publicznej – nauczyciel i psycholog szkolny”
 12. dr inż. arch. Agnieszka Labus, dr hab. Małgorzata Dobrowolska, prof. nzw. w Pol. Śl., Politechnika Śląska w Gliwicach
  „Rozważania na temat poszukiwania nowych rozwiązań i kierunków dla odnowy miast w kontekście zauważanych nierówności i niesprawiedliwości w różnych obszarach życia społecznego”

17.00 - 17.30  Aula. Podsumowanie obrad, zamknięcie Konferencji

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Konferencja Nauki Społeczne...