Dnia 02 czerwca w Kolegium Nauk Społecznych i Filologii odbyła się konferencja Przyjaźń
i zażyłość- specyfika ich wzajemnej relacji wczoraj i dziś
, której współorganizatorem było Stowarzyszenie Landsmannschaft Schlesien.  Gościliśmy 35 referentów z 16 ośrodków akademickich w Polsce i za granicą, łącznie 45 gości. Rozważania wystąpień
i dyskusje koncentrowały się wokół zagadnień:
·     językoznawczych: 3 wykłady plenarne oraz 3 sekcje, w tym jedna niemieckojęzyczna, łącznie 12 wystąpień, których tematyka poruszała językowe aspekty wyrażania przyjaźni
i zażyłości oraz relacje przyjaźni w specjalistycznych rejestrach języka,
·     literaturoznawczo-kulturowych: 3 sekcje, w tym jedna prowadzona w języku francuskim
i jedna w niemieckim, łącznie 12 wystąpień, których rozważania skupiały się wokół problematyki: obrazu przyjaźni i zażyłości w literaturze światowej oraz frankofońskich oblicz przyjaźni i zażyłości,
·     kulturoznawczo-socjologicznych: 1 sekcja, 4 wystąpienia podejmujące problematykę przyjaźni w relacjach międzyludzkich,
·     interkulturowo-społecznych: 1 sekcja, 4 wystąpienia skoncentrowane na interkulturowym
i społecznym  postrzeganiu  przyjaźni.
 

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za obecność,  ciekawe tematy, burzliwe dyskusje, cenne uwagi i dostarczanie nowych inspiracji do dalszej pracy naukowej. Czekamy
z niecierpliwością na Państwa artykuły !
 

w imieniu zespołu organizacyjnego
Marzena Będkowska-Obłąk
 

galeria zdjęć w załączeniu

 

 

marzec 2017 *************************************************************

Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych ma zaszczyt zaprosić do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pod tytułem:  

„Przyjaźń i zażyłość – specyfika ich wzajemnej relacji wczoraj i dziś”

Gliwice, 02 czerwca 2017 r.

           

            Problematyka konferencji koncentruje się na kulturoznawczej, literaturoznawczej i językoznawczej analizie relacji aspektów przyjaźni i zażyłości zarówno w ujęciu historycznym, jak i współczesnym. Efektem naszych rozważań będzie tom stanowiący syntezę wiedzy w tym zakresie.

            Zapraszamy do wygłaszania 20-minutowych referatów w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, polskim i włoskim. Proponujemy, aby nasze przemyślenia koncentrowały się wokół następujących zagadnień:

kulturoznawczych:

 • problematyka przyjaźni między narodami w ujęciu historycznym                                                                            
 • współczesne postrzeganie relacji przyjaźni i zażyłości,
 • przyjaźń i wspólnota jako nadrzędne cele współczesnej Europy,
 • interkulturowe różnice w pojmowaniu relacji przyjaźni,

literaturoznawczych:

 • obrazy przyjaźni i zażyłości w literaturze,
 • sposoby wyrażania przyjaźni i zażyłości w korespondencji literackiej,
 • literackie koncepcje przyjaźni,

językoznawczych:

 • semantyczne środki wyrażania przyjaźni i zażyłości,
 • przyjaźń i zażyłość w metaforze,
 • stereotypowe ujęcie przyjaźni i zażyłości,
 • językowe środki wyrażania relacji nadawca-odbiorca,
 • sposoby wyrażania przyjaźni i zażyłości w dyskursie politycznym, historycznym,
 • obraz zażyłości w systemach adresatywnych języków naturalnych. 

 

W zależności od liczby i rodzaju zgłoszeń zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia języka wystąpień oraz publikacji referatów w tomie pokonferencyjnym do języków: angielskiego i polskiego.

           

Informacje organizacyjne:

Zgłoszenie uczestnictwa, w tym tytuł referatu oraz streszczenie wraz z dodatkowymi informacjami (załącznik - karta zgłoszenia) należy przesłać w formie elektronicznej do dnia 15.04.2017 na adres mailowy: rk.konferencje@polsl.pl

Opłata konferencyjna:

-  uczestnicy konferencji zgłaszający wystąpienie z referatem: 250zł/osoba

-  pozostali uczestnicy: 100 zł/osoba

                    

            Konto: 60 1050 1230 1000 0002 0211 3056

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko oraz dopisać:

opłata konferencyjna: konferencja RK 2017, filologia

 

Organizatorzy konferencji/ zespół redakcyjny:

dr Marzena Będkowska-Obłąk -  kierownik konferencji

dr Ewa Figas

dr Danuta Augustyn

dr Alina Jackiewicz

dr Aleksandra Chrupała

dr Cecylia Tatoj

 

Współorganizator konferencji: Landsmannschaft Schlesien

 

 Program konferencji

 

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Konferencja "Przyjaźń..."