Kurs

Diagnoza psycho-pedagogiczna w pracy nauczyciela

Kurs skierowany jest do nauczycieli szkół i przedszkoli, pedagogów szkolnych, terapeutów, studentów oraz innych osób, chcących podnieść swoje kwalifikacje w zakresie diagnozy psychopedagogicznej. Uczestnicy kursu zostaną zapoznani z podstawowymi założeniami diagnozowania, technikami i narzędziami diagnostycznymi, jak również praktyczną formą ich zastosowania.
Poza tym, wychodząc naprzeciw zaleceniom Ministerstwa Edukacji Narodowej, dotyczącym zapewnienia wysokiej jakości pomocy psychologicznopedagogicznej w placówkach edukacyjnych, przygotowany kurs spełnia wszystkie kryteria wymagane przez MEN
(szkolenie odpowiada poziomowi 4 EQF Europejskich Ram Kwalifikacji). 

 


L.p.

Moduł Kształcenia

Liczba
godzin

Sposób weryfikacji efektów kształcenia

1

Podstawowe założenia diagnozy pedagogicznej

5

Egzamin końcowy/test

2

Wybrane techniki i narzędzia diagnozy psychologicznej

5

Egzamin końcowy/test

3

 Pomiar i interpretacja wyników stosowanych narzędzi diagnostycznych

5

Egzamin końcowy/test

4

Projektowanie postępowania diagnostycznego - warsztat

5

Aktywność na zajęciach, udział
w dyskusji/ egzamin końcowy/test

5

Diagnozowanie gotowości szkolnej

5

Egzamin końcowy/test

6

Nauczycielska diagnoza ryzyka dysleksji i trudności w uczeniu się

5

Egzamin końcowy/test

7

Rozpoznawanie potencjału i uzdolnień ucznia

5

Egzamin końcowy/test

8

Diagnoza funkcjonalna ucznia z niepełnosprawnością

5

Egzamin końcowy/test

9

Diagnoza trudności wychowawczych i funkcjonowania społecznego ucznia

5

Egzamin końcowy/test

10.

Diagnoza zainteresowań i predyspozycji zawodowych

5

Egzamin końcowy/test

11.

Warsztat konstruowania narzędzi diagnozy pedagogicznej

5

Aktywność na zajęciach, udział
w dyskusji/ egzamin końcowy/test

12.

Neurotechnologie wspomagające procesy  diagnozowania

5

Egzamin końcowy/test

 

Ogółem

60

 

 

Limit osób: 25

Przewidywany termin rozpoczęcia: styczeń 2019

Wysokość opłaty: 400 złotych

Organizacja zajęć:

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, do uzgodnienia. 
Zajęcia realizowane  na terenie Kolegium Nauk Społecznych  i Filologii Obcych
Politechniki Śląskiej, ul. Hutnicza 9 w Gliwicach sala 116.

Organizowany kurs kończy się certyfikatem.

Kierownik kursu: dr Barbara Grzyb

Adres e-mail: Barbara.Grzyb@polsl.pl

Rejestracja zgłoszeń:  należy wypełnić  kartę zgłoszenia 
i złożyć ją w dziekanacie Kolegium.

 

Serdecznie zapraszamy! 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Kurs Diagnoza psycho-pedagogiczna