Kurs

Neuroedukacja we wspomaganiu rozwoju ucznia. Biofeedback 1 stopnia

Treści programowe

Kurs przeznaczony jest dla osób chcących podnieść swoje kwalifikacje w zakresie stosowania metody EEG Biofeedback i włączyć ją do swojego warsztatu terapeutycznego. Uczestnicy kursu poznają zarówno merytoryczne podstawy stosowania metody, jak i jej praktyczne zastosowania.

Zakładane cele kursu przewidują:

  • Poznanie teoretycznych uwarunkowań stosowania metod neuroedukacji
    we współczesnej edukacji i terapii,
  • Poznanie czym jest EEG-Biofeedback i na jakich zasadach działa,
  • Poznanie aparatury EEG-Biofeedback i używanego oprogramowania,
  • Nabycie umiejętności planowania treningu EEG-Biofeedback,
  • Nabycie umiejętności prowadzenia jednokanałowej diagnozy QEEG,
  • Nabycie umiejętności prowadzenia sesji EEG-Biofeedback, 

Szczegółowa problematyka oraz sposoby osiągania celów poszczególnych modułów zajęć przedstawiają się następująco:

Moduł kształcenia

Liczba godzin

Sposób weryfikacji efektów kształcenia

Wprowadzenie do neuroedukacji

5

Egzamin końcowy

Wprowadzenie do pracy metodą Biofeedback

5

Egzamin końcowy

EEG-Biofeedback w praktyce - urządzenia i zastosowania

5

Egzamin końcowy

Podstawy pracy metodą EEG-Biofeedback. Montaż urządzenia
i oprogramowanie

5

Aktywność na zajęciach, udział w dyskusji, egzamin końcowy

Protokoły treningowe, planowanie sesji EEG-Biofeedback

10

Aktywność na zajęciach, egzamin końcowy

Trening prowadzenia sesji EEG-Biofeedback

10

Aktywność na zajęciach, egzamin końcowy, opracowanie i prezentacja wybranego obszaru tematycznego

Łącznie

40

 

Limit przyjęć: 10 – 12 osób

Przewidywany termin rozpoczęcia: listopad 2019

Wysokość opłaty: 750 złotych

Organizacja zajęć:
Zajęcia odbywają się w piątki po południu oraz w soboty i niedziele, do uzgodnienia.
Zajęcia realizowane są w laboratorium neuroedukacji w Kolegium Nauk Społecznych
i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej, ul. Hutnicza 9 w Gliwicach sala 121.

Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje przygotowanie do pracy metodą BIOFEEDBACK NA POZIOMIE 1 STOPNIA.

Kierownik kursu: Dr Jerzy Wolny, Jerzy.Wolny@polsl.pl 

Rejestracja zgłoszeń:  należy wypełnić  kartę zgłoszenia 
i złożyć ją w dziekanacie Kolegium.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Kurs: Neuroedukacja we wspomaganiu rozwoju ucznia