Kurs

Praca z uczniem niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem

Cel: Przygotowanie m.in. nauczycieli, wychowawców, opiekunów do pracy z uczniem niedostosowanym społecznie lub zagrożonym tym niedostosowaniem w zakresie:

 • oceny zagrożeń, nieprawidłowości, zaburzeń rozwojowych u uczniów;
 • organizowania środowiska wspierającego rozwój i edukację takich uczniów;
 • udzielania pomocy dziecku;
 • znajomości podstawowych przepisów prawnych regulujących pracę z takim uczniem;
 • profilaktyki zagrożeń.

 

TREŚCI PROGRAMOWE

 
MODUŁ I: Zagadnienia ogólne (30 godzin):

 • Podstawy prawne
 • Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej
 • Podstawy patologii społecznych
 • Profilaktyka zagrożeń i niedostosowania społecznego u uczniów

MODUŁ II: Praca z uczniem niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem (30 godzin):

 • Komunikacja z uczniem trudnym
 • Metody wychowania i nauczania społecznie niedostosowanych i zagrożonych niedostosowaniem

MODUŁ III: Kompetencje nauczyciela/opiekuna (30 godzin):

 • Diagnoza i przeciwdziałanie agresji szkolnej (trening zastępowania agresji – ART)
 • Budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka (kurator, policja, sąd itd.)
 • Umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywaniem problemów (warsztaty antystresowe)
 • Warsztaty  umiejętności wychowawczych

 

Koszt: 1200,00 PLN za całość

 

 

ROZPOCZĘCIE KURSU: 09.11.2019 (sobota)

 

Sprawami organizacyjnymi zajmuje się mgr Magdalena PYPNO

pokój nr 10
telefon: +48 32 400 39 40
e-mail: Magdalena.Pypno@polsl.pl

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Kurs - Praca z uczniem...