Kurs

Kurs kwalifikacyjny z zakresu socjoterapii

Celem szkolenia jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie do pracy z dziećmi z zaburzeniami zachowania: nadpobudliwością, zahamowaniem, agresją, z problemami szkolnymi itd.

Słuchacz nabędzie:

 • kwalifikacje i potrzebne kompetencje m.in. w zakresie rozwoju psychofizycznego dziecka, psychologii rozwojowej, diagnozy i metod pracy socjoterapeutycznej,
 • umiejętności praktyczne dotyczące pracy socjoterapeutycznej z dziećmi z zaburzeniami zachowania,
 • umiejętności wspomagania rozwoju, radzenia sobie z problemami, rozpoznawania potrzeb oraz stymulacji rozwoju dzieci i młodzieży, profilaktyki.

Słuchacz może podjąć zatrudnienie w:
szkołach, przedszkolach, placówkach opiekuńczo- wychowawczych, poradniach psychologiczno – pedagogicznych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych.

 

TREŚCI PROGRAMOWE
MODUŁ I: Psychologiczne i socjologiczne podstawy socjoterapii

 • Psychologia rozwojowa
 • Kierunki psychoterapii
 • Psychopatologia i psychoterapia rodziny
 • Socjologia rodziny i wychowania

MODUŁ II: Socjoterapia

 • Wprowadzenie do socjoterapii
 • Diagnoza socjoterapeutyczna
 • Diagnoza zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania
 • Metodyka warsztatów socjoterapeutycznych
 • Metodyka pracy z grupą
 • Warsztat socjoterapeuty
 • Projektowanie programów socjoterapeutycznych

MODUŁ III: Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży

 • Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka
 • Czas wolny dzieci i młodzieży
 • Podstawy terapii pedagogicznej - organizacja procesu terapeutycznego
 • Profilaktyka uzależnień
 • Praca terapeutyczna z dzieckiem z zaburzeniami mowy
 • Promocja zdrowia
 • Elementy arteterapii
 • Budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami, szkołą i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka

MODUŁ IV: Kompetencje socjoterapeuty

 • Odpowiedzialność prawna socjoterapeuty
 • Diagnoza i przeciwdziałanie agresji szkolnej i międzyrówieśniczej (Trening ART.)
 • Trening umiejętności wychowawczych i twórczych
 • Umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywaniem problemów (warsztaty)
 • Relacje interpersonalne i komunikacja

MODUŁ V: Praktyki zawodowe (150 godzin)

Forma zakończenia szkolenia: Każdy moduł kończy się egzaminem. Średnia wyników z egzaminu stanowi ocenę końcową kursu. Każdy uczestnik kursu musi zaliczyć wszystkie moduły i praktyki, żeby otrzymać świadectwo ukończenia kursu.

Koszt: 3600 zł (całość; I semestr: 1800zł; II semestr: 1800zł)

 

 

ROZPOCZĘCIE KURSU: 09.11.2019 (sobota)

 

Sprawami organizacyjnymi zajmuje się mgr Magdalena PYPNO

pokój nr 10
telefon: +48 32 400 39 40
e-mail: Magdalena.Pypno@polsl.pl

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Kurs kwalifikacyjny z zakresu socjoterapii