Lista pełnomocników
w Instytucie Badań nad Edukacją i Komunikacją

 

Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
dr Barbara Grzyb

Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Kontroli Zarządczej
dr Joanna Czogała-Kiełboń

Pełnomocnik Dyrektora ds. osób z niepełnosprawnościami
dr Anna Suchon

Pełnomocnik Dyrektora ds. zdalnej edukacji
dr Paweł Wawrzała

Pełnomocnik Dyrektora ds. BHP
dr Rafał Matusiak

Pełnomocnik Dyrektora ds. ankietyzacji (filologia)
dr Ewa Figas

Pełnomocnik Dyrektora ds. ankietyzacji (pedagogika)
dr Paweł Wawrzała

Pełnomocnik Dyrektora ds. współpracy z biznesem
mgr Renata Klimek-Kowalska

Pełnomocnik Dyrektora ds. promocji i popularyzacji nauki
dr Monika Nawracka

Pełnomocnik Dyrektora ds. współpracy z zagranicą
mgr Agnieszka Frycz

Pełnomocnik Dyrektora ds. nadzoru nad oprogramowaniem
mgr inż. Bogdan P. Kubik

Lokalny administrator systemów informatycznych
mgr inż. Bogdan P. Kubik

Lokalny pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych
Iwona Kubicz

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Lista pełnomocników