O Instytucie Badań nad Edukacją i Komunikacją Politechniki Śląskiej

 

Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją został powołany 1.10.2019 roku, w wyniku przekształcenia Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych.

Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych powstało 1 listopada 2016 r. (na mocy Zarządzenia nr 11/16/17 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 25 października 2016 roku w sprawie połączenia niektórych jednostek podstawowych) ze scalenia Kolegium Języków Obcych i Kolegium Pedagogicznego - dwóch jednostek, których obecność wpisała się w historię Politechniki Śląskiej odpowiednio w 2010 i 2013 roku. Dotychczasowa, ponad dwudziestoletnia ich działalność edukacyjna w Gliwicach w formule Kolegiów Nauczycielskich, wpłynęła na wypracowanie własnej, wynikającej z wysokich standardów kształcenia i rozpoznawalnej na regionalnym rynku pracy marki edukacyjnej, kojarzonej z solidnym przygotowaniem na poziomie studiów zawodowych.
Nowa, funkcjonująca na prawach wydziału jednostka, kontynuuje najlepsze tradycje Kolegiów. Łącząc w sobie doświadczenia wieloletniej i efektywnej ich działalności, zaangażowanie dotychczasowej i obecnej kadry zarządzającej oraz dostrzegając tkwiący w studentach i pracownikach ogromny potencjał, stwarza perspektywy ustawicznego i efektywnego dalszego rozwoju.

Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją kształci studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunkach Lingwistyka stosowana i Pedagogika.
Praktyczny profil studiów, obejmując moduły zajęć teoretycznych powiązanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym, sprzyja ciągłemu rozwojowi oraz, poprzez współdziałanie z placówkami w kraju i za granicą, umożliwia:

  • wymianę studentów i ich czynny udział w zajęciach i praktykach,
  • podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach,
  • korzystanie z infrastruktury jednostek (pracowni, laboratoriów, bibliotek),
  • podejmowanie działań podnoszących jakość kształcenia,
  • współorganizowanie konferencji,
  • planowanie i realizację projektów.

Na szczególna uwagę zasługują działania w obszarze własnego rozwoju naukowego, działalność publikacyjna i promowania indywidualnego dorobku oraz ustawiczne dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
O_Instytucie