Organizacja roku akademickiego 2020/2021

 

1. Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2020/2021 odbędzie się 2 października 2020 roku o godz. 11:00.

2. Rok akademicki 2020/2021 trwa od dnia 1 października 2020 roku do dnia 30 września 2021 roku i obejmuje:

1) semestr zimowy, w tym:

a) zajęcia 01.10.2020 r. (tydzień parzysty) – 28.01.2021 r.
b) wakacje zimowe 23.12.2020 r. – 03.01.2021 r.
c) sesja egzaminacyjna zimowa 29.01.2021 r. – 14.02.2021 r.
d) przerwa międzysemestralna 15.02.2021 r. – 21.02.2021 r.
e) sesja egzaminacyjna zimowa – poprawkowa 22.02.2021 r. – 28.02.2021 r.
f) termin rozliczenia semestru 28.02.2021 r.

2) semestr letni, w tym:

a) zajęcia 01.03.2021 r. (tydzień nieparzysty) – 27.06.2021 r.
b) wakacje wiosenne 01.04.2021 r. – 06.04.2021 r.
c) sesja egzaminacyjna letnia 28.06.2021 r. – 11.07.2021 r.
d) wakacje letnie wraz z praktykami zawodowymi 12.07.2021 r. – 05.09.2021 r.
e) sesja egzaminacyjna letnia – poprawkowa 06.09.2021 r. – 19.09.2021 r.
f) przerwa międzysemestralna 20.09.2021 r. – 30.09.2021 r.
g) termin rozliczenia semestru (roku) 30.09.2021 r.

3. Dni świąteczne wolne od zajęć:

1) w semestrze zimowym – 1 i 11 listopada 2020 r., 6 stycznia 2021 r.,
2) w semestrze letnim – 1, 3 i 23 maja 2021 r., 3 czerwca 2021 r.

4. Dodatkowe dni wolne od zajęć:

1) w semestrze zimowym:

2 października 2020 r. – uroczysta inauguracja roku akademickiego,

2) w semestrze letnim:

a) 2 maja 2021 r. – Dzień Rektorski,
b) 4 maja 2021 r. – Dzień Rektorski,
c) 12 maja 2021 r. – Dzień Sportu,
d) 14 maja 2021 r. – Igry Studenckie,
e) 4 czerwca 2021 r. – Dzień Rektorski

Powyższa informacja została przygotowana na podstawie Zarządzenia nr 191/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 11 września 2020.

 

Prosimy również o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 195/2020 Rektora Politechniki Śląskiej w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2020/2021 z 14 września 2020.

 

 

 

=====

Organizacja roku akademickiego 2019/2020

 

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) oraz zgodnie z § 16 ust. 4 Regulaminu studiów (Monitor Prawny PŚ z 2017 r. poz. 110), zarządza się, co następuje:

§1

 1. Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020 odbędzie się 2 października 2019 roku o godz. 1000 w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej.
 2. Rok akademicki 2019/2020 trwa od 1 października 2019 roku do 30 września 2020 roku i obejmuje:
  1. semestr zimowy, w tym:
   - zajęcia - 01.10.2019 r. (tydzień parzysty) - 2.02.2020 r.
   w dniu 21.01.2020 r. (wtorek, tydzień parzysty) zajęcia odbywają się według planu za poniedziałek z tygodnia parzystego,
   w dniu 23.01.2020 r. (czwartek, tydzień parzysty) zajęcia odbywają się według planu za poniedziałek z tygodnia parzystego,

   - wakacje zimowe - 21.12.2019 r. - 5.01.2020 r.
   - sesja egzaminacyjna zimowa - 3.02.2020 r. - 9.02.2020 r.
   - sesja egzaminacyjna zimowa - poprawkowa - 10.02.2020 r. - 16.02.2020 r.
   - przerwa międzysemestralna - 17.02.2020 r. - 23.02.2020 r.
   Termin zaliczenia semestru - 28.02.2020 r.
  2. semestr letni, w tym:
   - zajęcia - 24.02.2020 r. (tydzień nieparzysty) - 21.06.2020 r.
   w dniu 15.06.2020 r. (poniedziałek, tydzień nieparzysty) zajęcia odbywają się według planu za poniedziałek z tygodnia parzystego,
   w dniu 16.06.2020 r. (wtorek, tydzień nieparzysty) zajęcia odbywają się według planu za piątek z tygodnia parzystego,
   w dniu 17.06.2020 r. (środa, tydzień nieparzysty) zajęcia odbywają się według planu za środę z tygodnia parzystego,
   - wakacje wiosenne - 9.04.2020 r. - 15.04.2020 r.
   - sesja egzaminacyjna letnia - 22.06.2020 r. - 5.07.2020 r.
   - wakacje letnie wraz z praktykami - 6.07.2020 r. - 6.09.2020 r.
   - sesja egzaminacyjna letnia - poprawkowa - 7.09.2020 r. - 20.09.2020 r.
   - przerwa międzysemestralna - 21.09.2020 r. - 30.09.2020 r.
   Termin zaliczenia semestru (roku) 30.09.2020 r.
 3. Dni świąteczne wolne od zajęć:
  1 i 11 listopada 2019r., 6 stycznia 2020r., 1, 3 i 31 maja 2020r., 11 czerwca 2020r.
 4. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
  2 października 2019 r. - uroczysta inauguracja roku akademickiego,
  2 maja 2020 r. - Dzień Rektorski,
  13 maja 2019 r. - Dzień Sportu,
  15 maja 2020 r. - Igry Studenckie
  25 maja 2020 r. - Dzień Rektorski.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą
od dnia 1 października 2019 roku.

Rektor PŚ: A. Mężyk

 

 na podstawie:

Zarządzenie nr 50/2019 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 6 maja 2019 roku.

Zarządzenie nr 173/2019 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 9 grudnia 2019 roku
zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 na Politechnice Śląskiej

 

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Organizacja roku akademickiego