System Zapewnienia Jakości Kształcenia
w Instytucie Badań nad Edukacją i Komunikacją 

Podstawa wprowadzenia systemu

 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.).
 • Statut Politechniki Śląskiej.
 • Uchwała Senatu Nr XXVII/188/07/08 z dn. 28.01.2008 w sprawie wprowadzenia na Politechnice Śląskiej Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.
 • Zarządzenie Nr 59/15/16 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.
 • Uchwała Nr 14/2016/2017 Rady Kolegium z dnia 26.01.2017 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Kolegium (obecnie Instytucie).

Cele systemu

Zasadniczym celem systemu jest zapewnienie najwyższego poziomu kształcenia studentów przez:

 • wprowadzenie odpowiednich mechanizmów zapewniających jakość kształcenia,
 • kreatywne planowanie procesu dydaktycznego, właściwą realizację procesu kształcenia, w tym rozwój bazy i warunków kształcenia,
 • zapewnienie wysokiego poziomu kompetencji dydaktycznych oraz merytorycznych nauczycieli akademickich,
 • stałe monitorowanie i analiza jakości kształcenia,
 • podejmowanie działań doskonalących,
 • podnoszenie rangi pracy dydaktycznej.

 

Wydziałowa Komisja ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją 

Pełnomocnik Dyrektora Instytutu ds. SZJK,
przewodnicząca Komisji SZJK - dr Barbara Grzyb

Członkowie Komisji SZJK:

 1. dr Anna Szkonter-Bochniak
 2. mgr Agnieszka Frycz
 3. dr Ewa Figas
 4. dr Paweł Wawrzała

Przedstawiciel studentów

 1. Emilia Haber

Audytorzy SZJK
Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją

 1. dr Joanna Czogała-Kiełboń
 2. dr Anna Suchon
 3. dr Maria Banaś

Komisja Kształcenia
Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją

 1. dr hab. Beata Pituła, prof. nzw. w Pol. Śl. (przewodnicząca)
 2. dr Anna Waligóra
 3. dr Ewa Figas
 4. dr Barbara Grzyb
 5. dr hab. Przemysław Gębal, prof. nzw. w Pol. ŚL.
 6. dr hab. Piotr Mamet, prof. nzw. w Pol. ŚL
 7. dr Ewelina Topolska
 8. dr Jerzy Wolny

 Instrukcja dotycząca zasad dokumentowania i archiwizowania założonych efektów kształcenia (1.10.2020)

 

W związku z reorganizacją Jednostki, aktualizacja „Wydziałowej Księgi Jakości” oraz przynależnych jej procedur, będzie dokonywana sukcesywnie i zgodnie z zaleceniami Władz Politechniki Śląskiej i Dyrektora Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją.

Dokumenty archiwalne

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
SZJK