Aktualne dokumenty

 

P-RK-2_N3 - Procedura praktyk na kierunku Filologia

Z1-P-RK-2_N3 Umowa o organizację praktyki studenckiej

Z2-P-RK-2 N3 Agreement on the organization of student placement

Z3-P-RK-2 N3 Porozumienie w sprawie przyjęcia studenta na praktykę

Z4-P-RK-2_N3 Potwierdzenie odbycia praktyki studenckiej

Z5-P-RK-2 N3 Confirmation_of_the_student_placement

Z6-P-RK-2_N3 Sprawozdanie z przebiegu praktyki studenckiej

Z7-P-RK-2_N3 Ramowy program praktyk pedagogicznych

Z8-P-RK2_N3 Ramowy program praktyki zawodowej

Z9-P-RK-3 N3 Podanie o indywidualne zaliczenie praktyk

Z10-P-RK-2 N3 Podanie o zmianę terminu praktyki.pdf

Z11-P-RK-2 N3 Roczne sprawozdanie z przebiegu praktyk studenckich

Z12-P-RK-2 N3 Karta osiągnięcia efektów kształcenia praktyki ogólnopedagogicznej

Z13-P-RK-2 N3 Karta osiągnięcia efektów kształcenia praktyki metodyczno-przedmiotowej

Z14-P-RK-2 N3 Karta osiągnięcia efektów kształcenia praktyki zawodowej

 

 

P-RK-3_N4 - Procedura praktyk na kierunku Pedagogika

Z1.1-P-RIBEK-3_N3 Umowa o organizację praktyki studenckiej

Z1.2-P-RIBEK-3_N3 Agreement on the organization of student internship

Z2.1-P-RIBEK-3_N3 (Druk) Harmonogram praktyki pedagogicznej 
(dla Studentów studiów pierwszego stopnia kierunku Pedagogika)

Z2.2-P-RIBEK-3_N3 (Druk) Program praktyki pedagogicznej
(dla Studentów studiów drugiego stopnia kierunku pedagogika)

Z3-1-P-RIBEK-3_N3 Potwierdzenie odbycia praktyki studenckiej

Z3-2-P-RIBEK-3 N3 Potwierdzenie odbycia praktyki studenckiej wersja ang.

Z4-P-RIBEK-3_N3 Sprawozdanie z przebiegu praktyki zawodowej

Z5-P-RIBEK-3_N3 Druk - Opinia z odbytej praktyki pedagogicznej (dla Studentów wszystkich specjalności, na praktycznym profilu kształcenia)

Z5.2-P-RIBEK-3_N3 Druk - Karta oceny realizacji efektów uczenia się praktyki

Z6-P-RIBEK-3_N3 Sprawozdanie pełnomocnika rektora/opiekuna praktyk z przebiegu praktyk studenckich

Z7-P-RIBEK-3_N3 Wniosek o zaliczenie praktyki zawodowej  bez obowiązku jej odbywania

Z8-P-RIBEKK-3_N3 Podanie do Dyrektora RK o zmianę terminu odbywania praktyk studenckich

Z9-P-RIBEKK-3_N3 Skierowanie na praktykę zawodową

Z9.1-P-RIBEKK-3_N3 Referral to the practical placement

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
SZJK - Aktualne dokumenty