Wzory podań

1.

Podanie uniwersalne

2.

Podanie o warunkową rejestrację na kolejny semestr

3.

Podanie o długoterminowy semestralny/roczny urlop na uzupełnienie zaległości w nauce

4.

Podanie o udzielenie urlopu losowego

5.

Podanie o udzielenie urlopu zdrowotnego

6.

Podanie o przyznanie indywidualnej organizacji studiów (IOS)

+ Tabela (IOS)

7.

Podanie o zwrot opłaty za studia

8.

Podanie o rozłożenie czesnego na raty

9.

Podanie o zaliczenie awansem przedmiotów

10.

Podanie o przeniesienie

11.

Podanie o wznowienie studiów

12.

Podanie - rezygnacja ze studiów

13.

Podanie o przeniesienie na inną formę studiów

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Wzory podań