logo Projektu

 

O Projekcie
Innowacyjna dydaktyka nauczyciela akademickiego Politechniki Śląskiej

 

Podejmujemy działania na rzecz podnoszenia jakości kształcenia akademickiego na naszej Uczelni. Zapraszamy do zdobycia innowacyjnych umiejętności dydaktycznych w pracy nowoczesnymi i aktywizującymi wszystkich uczestników procesów uczenia się metodami nauczania, doskonalenia umiejętności wykorzystania profesjonalnych baz danych w procesie kształcenia oraz efektywnego zarządzania informacją.

Ruszył nabór na cykl szkoleń z zakresu: innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych w edukacji oraz zarządzania informacją realizowanych przez Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych oraz Bibliotekę Główną Politechniki Śląskiej w ramach projektu PO WER

Szkolenia są zaplanowane w czterech cyklach trzymiesięcznych powtarzających się bloków szkoleń realizowanych od maja 2017 do końca marca 2019, każdy cykl jest adresowany do 30 osób.

Zajęcia będą realizowane w salach dydaktycznych Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych oraz Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej́. 
Szkolenia będą  prowadzić wykładowcy o najwyższych kwalifikacjach i kompetencjach stanowiących gwarancję  dla realizacji celów projektu. Spotkania będą realizowane w grupach 10 osobowych. Proporcje liczby godzin w kontakcie do liczby godzin pracy własnej słuchacza będą wynosić 50/50.

Tematyka szkoleń:

  • metody projektowe oparte o wykorzystanie ICT;
  • projektowanie zadań dydaktycznych dla studentów z wykorzystaniem profesjonalnych baz danych;
  • zasady przygotowania materiałów dydaktycznych;
  • nowoczesne technologie jako narzędzie indywidualizacji i intensyfikacji procesu dydaktycznego.

       Szkolenia będą realizowane w formie konwersatoriów, ćwiczeń, warsztatów, projektów. Wszystkie zajęcia realizowane w kontakcie ze słuchaczem będą prowadzone w postaci różnych metod aktywizujących – learning by doing. Zajęcia będą wspomagane poprzez udostępnione na platformie edukacyjnej materiały dydaktyczne, wzorce projektowe. Uczestnicy będą wspierani przez prowadzących w postaci konsultacji osobistych oraz on-line.

       Dzięki realizacji projektu adiunkci Politechniki Śląskiej nabędą dodatkowe kompetencje dydaktyczne wyznaczając tym samym nowe standardy edukacyjne na całej uczelni. Trwałym efektem będą również opracowane moduły szkoleń, które po zakończeniu projektu będą realizowane przez Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej przez okres kolejnych dwóch lat. Stworzy to podstawę dla rozpoczęcia działalności Ośrodka Profesjonalizacji Kształcenia Kadr Politechniki Śląskiej.
Pracownicy uczelni, którzy zostaną objęci działaniami projektowymi wykorzystają nabyte kompetencje w ramach prowadzonych zajęć ze studentami w wymiarze czterech semestrów. Zajęcia rozpoczną się w trakcie realizacji projektu, na studiach I i II stopnia, na różnych kierunkach studiów prowadzonych na Wydziałach Politechniki Śląskiej. Wszystkie te działania będą wspierane przez kadrę naukowo-dydaktyczną Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej.

Szczegóły dotyczące Projektu znajdują się w dokumentach:

 Regulamin Projektu

 Formularz zgłoszeniowy

 Deklaracja uczestnictwa

 Oświadczenie uczestnika Projektu

 Umowa

 

 

Czekamy na Państwa w Kolegium!

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
O Projekcie IDNA PolSl